Przedświąteczne spotkanie Gryfa!

109

Z udziałem władz, partnerów i sponsorów Gryfa spotkaliśmy się na przedświątecznym spotkaniu poświęconym podsumowaniu mijającego roku. Bardzo nam miło, że swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński. W gronie zaproszonych gości znaleźli się również przedsiębiorcy i sponsorzy, którzy wspierają nasz klub, dbając przy tym o rozwój Akademii Gryf Gmina Zamość.
– Dzięki zaangażowaniu całej rzeszy sympatyków Gryf Gmina Zamość małymi, ale zaplanowanymi krokami, realizuje zamierzone cele. Nasza akademia podwoiła niemal liczbę graczy, a obok czwartoligowej drużyny seniorów mamy również drugi zespół. Ogromna w tym zasługa samorządu Gminy Zamość, w którym mamy prawdziwego przyjaciela! Mogę tylko życzyć wszystkim klubom, aby we władzach samorządowych znajdowały takie wsparcie, jak jest to w przypadku Gryfa. Owoce przynosi również współpraca z rodzicami zawodników, którzy aktywnie włączają się w proces budowania marki naszego klubu. To naprawdę przynosi efekty – nie ukrywał Prezes STS Gryf Gmina Zamość Tomasz Bondyra! – Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję!
Władze Gryfa zapewniły jednocześnie, że przed nimi jeszcze wiele pracy i na pewno nie ustaną w realizacji długofalowych celów!