Przedsiębiorcze i pomysłowe gospodynie

298

W ubiegłym roku prawie wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich z Gminy Zamość udało się pozyskać na działalność po 3 lub 5 tys. zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto, 3 Koła zyskały uznanie wnioskobiorców, którzy przyznali im łącznie ponad 13,4 tys. zł na realizację wnioskowanych projektów w 2020 r. Nie da się więc odmówić szczególnej aktywności Gospodyniom z Gminy Zamość zrzeszonym w Kołach.

W roku 2020 Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Zamość samodzielnie realizowały przedsięwzięcia ze środków otrzymanych w ramach konkursu grantowego „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4”, ogłoszonego przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Głównym założeniem konkursu było wsparcie projektów obejmujących działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego oraz rozwój młodych organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie Lubelszczyzny. Skorzystały z tej możliwości aktywne Gospodynie z Sitańca, Bortatycz i Wysokiego. Otrzymały łącznie 13.410 zł. Działania jakie zrealizowano były bardzo urozmaicone, np. KGW w Wysokiem zakupiło wielofunkcyjne laserowe urządzenie drukujące oraz mikrofony bezprzewodowe. Sprzęt ten przede wszystkim posłuży do usprawnienia realizacji celów statutowych. Z kolei Panie z KGW Bortatycze podeszły do tematu na słodko, nie tylko za sprawą nazwy: „Czekoladowy zakątek – rozwój Koła Gospodyń Wiejskich w Bortatyczach poprzez zakup urządzeń gastronomicznych”. W ramach grantu zakupiły tzw. dyspensery do przygotowania soków, napojów i gorącej czekolady, po czym aktywnie brały udział w różnych wydarzeniach, nie tylko na terenie Gminy Zamość, częstując mieszkańców słodkimi napojami z nowo zakupionych urządzeń. Innym ciekawym projektem na czasie, dofinansowanym przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, był grant w wysokości 5 tys. zł, pt. „Kolorowe maseczki w walce z koronawirusem”, zrealizowany przez Gospodynie z KGW w Sitańcu. Intensywnie pracowały przez całe lato, szyjąc maseczki dla dzieci i młodzieży, małych pacjentów z oddziałów dziecięcych zamojskich i innych lubelskich szpitali. Partnerami w/w projektów byli m.in. KGW w Chyżej, Samorząd Gminy Zamość, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość oraz Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+. Oprócz środków pozyskanych z Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Koła Gospodyń z sołectw Gminy Zamość otrzymały wsparcie finansowe na podstawie wniosków złożonych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zamościu. Aż 26 Kół z naszej Gminy, zarejestrowanych od 2018 roku w Krajowym Rejestrze KGW, dostało w 2020 roku na działalność z ARiMR po 3 lub 5 tys. zł, w zależności od ilości członkiń. Od czasu rejestracji, Koła mają możliwość raz w roku pozyskać środki na swoje działania statutowe. Pieniądze zaspokajają różne potrzeby, Gospodynie nader często doposażają Koło w sprzęt gastronomiczny, jednolite stroje, w tym ludowe, warsztaty, wycieczki, a także opracowanie i druk publikacji.
Członkinie KGW z naszej Gminy nie tylko realizują własne działania statutowe, ale także aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach podejmowanych przez inne organizacje, np. Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, które funkcjonuje już od 2011 r. Gospodynie w ramach Stowarzyszenia Kobiet realizowały 2 gminne zadania publiczne w zakresie kultury i ochrony zdrowia w ramach umowy dotacyjnej z Gminą Zamość. Główne działania w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wprowadzanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej” skupiały się na organizacji i współorganizacji lokalnych wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy oraz przeprowadzeniu cyklu warsztatów plastycznych, kulinarnych, itp., skierowanych do mieszkańców poszczególnych sołectw. Dzięki ich zaangażowaniu i wsparciu, w tym intensywnej pracy i kreatywności członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, udało się z powodzeniem zrealizować plan w ramach realizacji zadania. W zakresie ochrony zdrowia zadaniem stowarzyszenia było jak sam nazwa wskazuje, „Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy styl życia jako alternatywa spędzania wolnego czasu”. Tu też odbyło się wiele warsztatów plastycznych dla najmłodszych mieszkańców gminnych wsi. Także w tym zakresie Panie z KGW wykazały się dużym zainteresowaniem i pomocą w prawidłowym wykonaniu zadania. Trudno sobie wyobrazić opisane wyżej inicjatywy i realizacje bez zaangażowania i kreatywności Kobiet, mieszkanek Gminy Zamość. To żeński potencjał, bez którego nie ma mowy o jakimkolwiek działaniu w ramach wspólnoty samorządowej.

GOK: Daria Burcon