Profilaktyka 40 Plus

611

Ogólnopolski Program „Profilaktyka 40 PLUS” Narodowego Funduszu Zdrowia przewiduje bezpłatny pakiet badań dla jak najszerszej grupy kobiet i mężczyzn po 40-tym roku życia. Od 1 lipca do końca grudnia 2021 r. każdemu Polakowi powyżej 40-go roku życia przysługuje jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. By zwiększyć dostępność do lekarzy specjalistów, do końca 2021 r. Ministerstwo Zdrowia zniosło limity przyjęć, dzięki temu pacjenci mogą szybciej dostać się do specjalisty lub na specjalistyczne badania diagnostyczne.

Wiele chorób, zwłaszcza w początkowym stadium, nie daje niepokojących objawów, a pandemia koronawirusa spowodowała znaczny spadek zgłaszalności pacjentów do lekarzy. Tymczasem właśnie dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć niektóre choroby bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

 

Jak zgłosić się na badanie?

Do programu „Profilaktyka 40 PLUS” kwalifikują się osoby, które odpowiedzą na pytania ankietowe za pośrednictwem:

 • Internetowego Konta Pacjenta – https://pacjent.gov.pl/
 • Infolinii (22)735 39 53 (w godzinach 8:00-18:00, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka. Po jej wypełnieniu system wygeneruje elektroniczne skierowanie, na podstawie którego będą wykonane badania.

Każdy pacjent może skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który realizuje program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym. Pacjenci sami mogą wybrać miejsce zrobienia badań spośród podmiotów, które mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację programu (nie obowiązuje rejonizacja).

 

Pakiety badań:

Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu „Profilaktyka 40 PLUS”, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. To, jaki zakres badań będzie dostępny dla konkretnej osoby, zależy od odpowiedzi jakich udzieli ona w ankiecie.

 

Pakiet badań diagnostycznych dla KOBIET zawiera następujące składowe:

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,
 • stężenie glukozy we krwi,
 • AlAT, AspAT, GGTP,
 • poziom kreatyniny we krwi,
 • badanie ogólne moczu,
 • poziom kwasu moczowego we krwi,
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

 

Pakiet badań diagnostycznych dla MĘŻCZYZN zawiera następujące składowe:

 • morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi,
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,
 • stężenie glukozy we krwi,
 • AlAT, AspAT, GGTP,
 • poziom kreatyniny we krwi,
 • badanie ogólne moczu,
 • poziom kwasu moczowego we krwi,
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT),
 • PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

 

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

 • pomiar ciśnienia tętniczego,
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI),
 • ocena miarowości rytmu serca.

 

Gdzie można wykonać badania?

Uprawnieni pacjenci mają prawo wyboru świadczeniodawcy spośród podmiotów, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację programu. Każdy uprawniony może skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który realizuje program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym.

Dodatkowe informacje dotyczące wypełnienia ankiety, pytań w niej zawartych oraz miejsca, gdzie można wykonać badania, dostępne są w serwisie pacjent.gov.pl – link:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wystaw-sobie-e-skierowanie-na-badania

Zobacz video-spot TV zachęcający do wykonywania badań w ramach programu „Profilaktyka 40 PLUS” – link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=VpB49zuS5y4

 

Rzecznik Prasowy
Zespół Komunikacji Społecznej
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ
Szkolna 16, 20-124 Lublin
e-mail: rzecznik.prasowy@nfz-lublin.pl