Powitali jesień w Skaraszowie

40

Sobotnim popołudniem, 18 września br w świetlicy wiejskiej w Skaraszowie odbyło się „Sołeckie powitanie jesieni”. Mieszkańcy sołectwa przybyli do lokalnego obiektu aby wspólnie razem posłuchać koncertów gminnych zespołów śpiewaczych. Na scenie zaprezentowały się dwie formacje muzyczne: zespół „Kalinka” działający przy Gminnym Klubie Seniora w Skaraszowie oraz zespół „Roztoczanki” z sąsiedniej Wólki Wieprzeckiej. Solowy koncert wykonał dla zgromadzonych także Daniel Narolski – instruktor muzyczny kilku gminnych zespołów ludowych. Po tak dawno wyczekiwanej chwili, wspólnego spotkania, również Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Skaraszowie uczciły swoje święto. W tym roku członkinie organizacji obchodzą Jubileusz 15-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Skaraszowie. Cała sala odśpiewała jubilatkom 100 lat, a na salę wjechał słodki tort. Na zakończenie spotkania odbyła się sołecka biesiada, wspólny śpiew połączył pokolenia, wróciły dawne wspomnienia i z radością na twarzach zakończono lokalną integrację. Organizatorami spotkania byli: Samorząd Gminy Zamość, Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Skaraszów oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Skaraszowie.

UG: AW