Polaków śpiewanie o wolności

https://cdn.zamosc.tv/media/TV-HD/2021HD/211114gzmokre.mp4