Pogadanka o Krwiodawstwie w Szkole Podstawowej w Płoskiem

370

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie realizuje swoje cele statutowe na wiele sposobów. Najważniejszym z nich jest promowanie Honorowego Krwiodawstwa oraz pozyskiwanie nowych Krwiodawców. Docieranie z ideą Krwiodawstwa nie jest skierowane wyłącznie do osób pełnoletnich. 22 czerwca w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem odbyła się pogadanka o Krwiodawstwie zorganizowana przez nasze Stowarzyszenie oraz Dyrekcję Szkoły. Sekretarz naszego Stowarzyszenia- Bartłomiej Pikuziński, wprowadził najmłodszych w tematy związane z krwiodawstwem oraz opisywał krok po kroku jak wygląda proces oddawania krwi. Uczniowie szkoły mogli zobaczyć oraz dotknąć przedmioty służące do pobierania krwi oraz jej przechowywania. Każdy z uczniów otrzymał zestaw gadżetów(kolorowanka promująca krwiodawstwo, kredki oraz materiały dotyczące Krwiodawstwa przygotowane przez RCKiK w Lublinie). Szerzenie idei krwiodawstwa jest szczególne ważne wśród osób młodych, za kilka lat to oni podejmą decyzję o ratowaniu życia innych. Mamy nadzieję ,że taka forma oswajania najmłodszych z niesieniem pomocy innym, jak za kilka lat zaowocuje w najlepsze.

Zarząd SHDK przy UGZ