OSP Lipsko – 96 lat tradycji

486

Ochotnicze Straże Pożarne w naszej gminie mają niezwykle bogatą tradycję. Wiekowe kroniki jednostek skrywają wiele ciekawostek. Opisanie historii wszystkich jednostek w jednym artykule jest wręcz niemożliwe, dlatego w związku ze zbliżającym się Dniem Strażaka chcielibyśmy przybliżyć najważniejsze wydarzenia z historii jednej z nich – OSP Lipsko.

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Lipsku powstała w 1925 r. z inicjatywy Jana Koziołka – nauczyciela Szkoły Podstawowej w Lipsku i Jana Franczuka – kowala z Lipska. Na pierwszego prezesa wybrano Jana Koziołka, na naczelnika – Marcina Pietrynko. Staraniem prezesa oraz strażaków na podarowanej przez Michała Bondyrę działce, pobudowano murowaną strażnicę. Straż posiadała sztandar i pompę ręczną.
 • Dn. 8 listopada 1945 r., zostało zwołane zebranie celem ponownego zorganizowania oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku po drugiej wojnie światowej. W zebraniu udział brało 17 strażaków oraz liczna młodzież zaproszona do dołączenia. Zorganizowano sekcję sanitarną przy OSP w której skład weszło 18 kobiet. Zdecydowano również o założeniu świetlicy dla młodzieży pozaszkolnej. Utworzono też zespół śpiewaczy oraz amatorską grupę teatralną, a dochody z wystawianych sztuk i organizowanych imprez tanecznych przeznaczano na potrzeby OSP.
 • Dn. 26 marca 1947 r. Straż Pożarna w Lipsku, po otrzymaniu zezwolenia, wykupiła pieczątkę strażacką.
 • Dn. 18 maja 1947 r. Druhowie z Lipska zorganizowali zlot zespołów świetlicowych z rejonu trzech gmin. W zlocie brała udział młodzież z Majdanu Ruszowskiego, Rachodoszcz, Suchowoli Jacni, Lipska Polesia, Wólki Wieprzeckiej i gospodarz Lipsko. Zlot miał na celu wykazanie prac w świetlicach w 1946/47 r. Uroczystość rozpoczęła się wysłuchaniem Mszy Św. o godz. 11:30. Potem o godz. 14:00, po odśpiewaniu hymnu i roty, odbyły się pokazy poszczególnych wsi, które składały się z występów chórów ludowych, tańców ludowych i inscenizacji.
 • Dn. 9 czerwca 1947 r. zostało zwołane zebranie, celem ustalenia programu do przeprowadzenia „Tygodnia Obrony Przeciwpożarowej’’. Na czas „TOP” ustalono następujący program: „15go niedziela godz. 4:30 alarm straży, o godz 9:00 w szyku odmarsz na nabożeństwo. Po nabożeństwie przemarsz taborem przez wieś. O godz 16:00 zabawa taneczna. W ciągu dnia kwesta uliczna, w ciągu tygodnia zbiórki na listę ofiarodawców i sprzedaż nalepek. Wieczorem pokazy ćwiczeń bojowych. W sobotę 21go wieczorem próba alarmu, ognisko. 22go niedziela akademia – uroczyste zakończenie Tygodnia”
 • Dn. 15 czerwca 1947 r. zespół świetlicowy OSP Lipsko brał udział w zlocie młodzieży w świetlicy w Zamościu. Na program złożyły się; tańce ludowe, inscenizacje, recytacje i występy chórów śpiewaczych. Zespół z Lipska został wyróżniony przez komisję dyplomem uznania i tym samym zakwalifikowany do reprezentowania powiatu na Wojewódzki Zlot Świetlic w Lublinie.
 • Dn. 29 czerwca 1947 r. zespół świetlicowy OSP Lipsko brał udział w Zlocie Świetlicowym w Lublinie, pośród 37 innych zespołów z całego województwa. Na zlocie zostały wyróżnione cztery zespoły chórów mieszanych i dwa tańców ludowych, w tym i nasz w tańcu ludowym – mazur. Zespół taneczny z Lipska i chór mieszany ze Zwierzyńca przyczyniły się do zajęcia pierwszego miejsca dla powiatu zamojskiego.
 • Dn. 30 sierpnia 1950 r. odbyło się zebranie w sprawie remontu remizy. Postanowiono wybrać komitet odbudowy remizy w Lipsku.
 • Dn. 30 listopada 1951 r. nastąpił odbiór motopompy M 550 D.K.W.
  W 1956 r. uzyskano z Powiatowej Komendy Straży Pożarnych w Zamościu motopompę M 800.
 • W 1958 r. zakupiono i zamontowano syrenę elektryczną.
 • W 1966 r. wykonano zbiornik przeciwpożarowy.
 • Dn. 21 lutego 1984 r. Straż Pożarna w Lipsku otrzymała pozwolenie na budowę nowej remizy.
 • Dn. 27 lutego 1984 r. w Państwowym Biurze Notarialnym w Zamościu, w obecności Notariusza Wiesławy Pieczykolan dokonano zakupu nieruchomości o powierzchni 3 arów z przeznaczeniem pod budowę remizy.
 • W czerwcu 1993 r., na wniosek Wójta Gminy Zamość, powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Lipsku. Do drużyny zapisało się 14 druhów.
 • W dniach od 25 czerwca do 7 lipca 1993 r., na wniosek Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, zostało zorganizowane zgrupowanie szkoleniowo-wypoczynkowe w miejscowości Susiec. W czasie zgrupowania zorganizowano zawody sportowo-pożarnicze w miejscowości Klocówka, gm. Krasnobród. Dn. 4 lipca młodzieżowa drużyna z Lipska zajęła pierwsze miejsce.
 • Dnia 30 czerwca 1995 r. została utworzona Żeńska Drużyna Pożarnicza w Lipsku w skład której weszło 13 pań.
 • 8.06.2008 r. – OSP Lipsko zostało organizatorem Międzygminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Gmin Zamość i Stary Zamość.
 • W 2017 r., Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Lipska zajęła 2 miejsce w gminnych zawodach pożarniczych oraz 3 miejsce podczas Igrzysk Powiatowych LZS w Krasnobrodzie.
 • W 2018 r. OSP Lipsko organizowało Międzygminne Spotkania z Tradycją Strażacką. Zwycięzcą zawodów MDP chłopców została drużyna z Lipska, która następnie reprezentowała Gminę podczas Igrzysk Powiatowych LZS w Niewirkowie w Gminie Miączyn. Drużyna MDP zajęła też pierwsze miejsce w Międzygminnych Zawodach Sportowo Pożarniczych w Goraju.

Współcześnie druhny i druhowie z OSP, poza akcjami, wciąż aktywnie włączają się w życie lokalnej społeczności, co roku angażując się w organizację jasełek oraz Misterium, Zabezpieczając Orszak Trzech Króli, pełniąc straże przy symbolicznych Grobach Pańskich, biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Członkowie MDP biorą udział w zgrupowaniach i obozach szkoleniowych. Strażacy są obecni przy wszystkich najważniejszych dla naszych lokalnych społeczności wydarzeniach.

UGZ: KS