Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 11 stycznia 2021 r w sprawie zlecenia do realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

463

SAO 524.10.2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 11 stycznia 2021r

w sprawie zlecenia do realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Nazwa zadania, kwota przeznaczona na realizację zadania

Realizator

Kwota w zł

„Organizacja szkolenia w zakresie piłki nożnej na obiektach sportowo-rekreacyjnych Gminy Zamość obejmująca: prowadzenie naboru do sekcji sportowych, prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych, organizację turniejów, zawodów i obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego, organizacja udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym skierowanego w szczególności dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość”.

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe ”GRYF” Gmina Zamość
Zawada 296
22-400 Zamość

405.000,00 zł

„Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość w zakresie orientacji, radioorientacji sportowej, piłki siatkowej dziewcząt na terenie Gminy Zamość obejmująca: prowadzenie zajęć sportowych, organizację turniejów, zawodów oraz obozów sportowych , zakup sprzętu sportowego i wyposażenia oraz organizację udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym „.

Uczniowski Klub Sportowy
Azymut” Siedliska
Sitaniec 422
22-400 Zamość

150.000,00zł

Zamość dnia 11.01.2021 r.