Odwołanie przetargu wyznaczonego na dzień 10 lutego 2021 r. na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w Lipsku Polesiu oznaczonych nr 416, 417, 242/1 oraz 242/2

376

Wójt Gminy Zamość odwołuje wyznaczony na dzień 10 lutego 2021 r. na godzinę 9:00 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działki 416 i 417 ark. 2 o łącznej powierzchni 3,22 ha położonych w miejscowości i obrębie Lipsko Polesie, gm. Zamość oraz odwołuje wyznaczony na dzień 10 lutego 2021 r. na godzinę 9:30 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działki 242/1 ark. 2 o pow. 2,77 ha, 242/2 akr. 2 o pow. 3,88 ha położonych w miejscowości i obrębie Lipsko Polesie, gm. Zamość.

Powodem odwołania jest konieczność dodatkowego oszacowania wartości i przeznaczenia przedmiotu dzierżawy, co może wiązać się ze zmianą stawki czynszu dzierżawnego.