Odpowiedź na interpelację radnego Piotra Najdy

86