O efektach projektu „RoweLowe Roztocze – razem pomimo granic” w Zwierzyńcu

88

6 sierpnia 2021 Gmina Zamość zorganizowała w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym w Zwierzyńcu konferencję podsumowującą projekt „RoweLowe Roztocze – razem pomimo granic”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Priorytet: 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego.

W konferencji wzięli udział partnerzy z Polski:

 • Gmina Zamość (Lider Projektu)

 • Województwo Lubelskie

 • Roztoczański Park Narodowy

Partnerzy z Ukrainy:

 • Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy

 • Zrzeszenie Samorządów „Euroregion Karpaty – Ukraina”

 • Departament Ekologii i Zasobów Naturalnych Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej

Celem ogólnym projektu jest promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego Roztocza polsko-ukraińskiego poprzez działania w budowę infrastruktury turystycznej, tworzenie produktów turystycznych, spotkań, warsztatów i szkoleń.

Program konferencji obejmował omówienie założeń i efektów osiągniętych przez Partnerów projektu oraz określenie planu współpracy transgranicznej jako elementu dalszego rozwoju Roztocza na pograniczu Polski i Ukrainy, m.in. w ramach nowo powstałego „Euroregionu Roztocze”.

Działania po stronie Gminy Zamość w projekcie „RoweLowe Roztocze – razem pomimo granic” obejmowały:

 • Wytyczenie wraz z oznakowaniem nowych szlaków rowerowych, które stanowią połączenie do Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza

 • Budowę infrastruktury turystyczno-edukacyjnej na przebiegu tych nowych szlaków, tj. budowa Centrum Geoturystycznego w miejscowości Lipsko Polesie oraz zakup wyposażenia rekreacyjno-turystycznego do Centrum (rowery, kijki nordic walking)

 • Budowę dwóch wież widokowych na nowych szlaków rowerowych: w Lipsku Polesiu oraz Wierzchowinach

 • Promocję turystyczno-przyrodniczą Roztocza poprzez wydanie serii publikacji, tj. mapy ścieżki rowerowej, broszury turystycznej, przewodnika, kalendarza, albumu fotograficznego Roztocza.

 • Organizację wydarzeń transgranicznych (rajd rowerowy, konkurs plastyczno-fotograficzny, piknik rodzinny w dniu otwarcia Centrum Geoturystycznego)

Działania po stronie partnerów projektu:

 • Budowa i wyposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Wereszycy w Jaworowskim Parku Narodowym

 • Oznaczenie szlaków rowerowych wraz z budową punktów obsługi rowerzystów i stacjami naprawy rowerów

 • Montaż czujników ruchu turystycznego i oznakowanie w terenie Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza po obu stronach granicy

 • Wydanie publikacji promocyjnych o Roztoczu, m.in map Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza w formie papierowej oraz aplikacji na smartfony, przewodników, broszur informacyjnych

 • Organizacja wydarzeń transgranicznych w Polsce i na Ukrainie, m.in. szkolenia, warsztaty, targi

Z efektów projektu będą mogli korzystać zarówno lokalni mieszkańcy obszarów objętych projektem oraz turyści odwiedzający pogranicze polsko-ukraińskie.

UGZ