Nowy Proboszcz Parafii Sitaniec

1855

Obszar parafii Sitaniec w całości znajduje się w obrębie Gminy Zamość, obejmując wiernych z 9 następujących sołectw: Białobrzegi, Bortatycze, Bortatycze Kolonia, Chyża, Łapiguz, Sitaniec, Sitaniec Kolonia, Sitaniec Wolica i Wysokie. Dlatego też zmiana księdza Proboszcza jest nader ważnym wydarzeniem w życiu mieszkańców tej części Gminy Zamość. Dnia 24 sierpnia 2021 r. w parafialnym kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu, oprócz uroczystości odpustowych ku czci patrona, odbyło się liturgiczne wprowadzenie nowego Proboszcza. Został nim ks. mgr Janusz Wyłupek, zastępując ks. kanonika mgr Bolesława Zwolana, który przeszedł na emeryturę.

Podczas Mszy św. obchodzono jednocześnie dożynki parafialne więc uroczystość była nader podniosła, dlatego Mszę św. koncelebrował m.in. ks. Biskup Marian Rojek – Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. To on dokonał wprowadzenia ks. Janusza Wyłupka jako nowego Proboszcza parafii w Sitańcu. W uroczystości wzięli udział także ks. dr Mirosław Sawka, dziekan dekanatu Sitaniec, księża dziekani i księża z okolicznych parafii i dekanatów. Bardzo licznie przybyli również sami parafianie, w tym sołeckie grupy dożynkowo-wieńcowe. Podczas Mszy św. delegacje poszczególnych sołectw z parafii Sitaniec złożyły na ręce księdza Biskupa i księdza Proboszcza chleby i plony ziemi. Zostały one poświęcone wraz z wieńcami dożynkowymi, wykonanymi przez mieszkańców Sitańca, Białobrzeg, Bortatycz, Bortatycz Kolonii, Wysokiego, Sitańca Kolonii, Chyżej i Sitańca Wolicy.
Ks. Janusz Wyłupek święcenia kapłańskie przyjął w 1995 r. w Katedrze Zamojskiej. Pochodzi z parafii Nielisz, ale przed wprowadzeniem do Sitańca sprawował posługę jako Proboszcz parafii Łaziska k/Skierbieszowa. W Sitańcu zastąpił ks. Bolesława Zwolana, który pełnił tu funkcję proboszcza przez ostatnie 22 lata, lecz z dniem 16 sierpnia 2021 r. został przeniesiony w stan emerytalny z zamieszkaniem w Domu Księży Emerytów w Biłgoraju.
Gmina Zamość systematycznie współpracuje z parafią Sitaniec, a kościół parafialny na przestrzeni ostatnich lat często był miejscem m.in. koncertów gminnego Chóru „Sitanianie” czy też obchodów jubileuszu 50-lecia pożycia par małżeńskich Gminy Zamość. Nowemu Proboszczowi życzymy wszystkiego dobrego.

GOK: AS i JK