Narodowe Święto Niepodległości w Zawadzie

34

„Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze!” – Jędrzej Moraczewski

W dniu 11 listopada 2021 roku Sołectwo Zawada, chcąc uczcić pamięć o losach Polaków walczących o wolność, a także świętować Ich ogromny sukces w postaci odzyskania niepodległości kraju, co nastąpiło 103 lata temu, jak co roku przygotowało okolicznościowy otwarty koncert patriotyczny w zawadzkiej świetlicy wiejskiej.

Spotkanie otworzył i poprowadził Sylwester Dobromilski – Sołtys Sołectwa Zawada i zarazem Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zamość. Współtowarzyszył mu Piotr Dołba, też Radny Rady gminnej, który przedstawił zgromadzonym prezentację multimedialną o Józefie Piłsudskim oraz kolejnych etapach walk niepodległościowych. Słowo o bohaterskiej chwale walczących wygłosił ks. Tomasz Rybiński – wikariusz parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Wielączy. Także Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość oraz Piotr Koczułap – Przewodniczący Rady Gminy Zamość odnieśli się do horroru wojny, ciężaru walk i ogromnego sukcesu uwolnienia kraju z jarzm zaborców. Wszyscy zgromadzeni wznieśli modlitwę dziękczynną za wszystkich poległych podczas 123 lat zaborów. Chcąc upamiętnić Ich losy, zespół „Czerwone Korale” z Zawady, pod kierunkiem instrumentalno-wokalnym instruktorki Katarzyny Kowanek wykonał odświętną paradę muzyczną. Dominowały utwory stricte patriotyczne, głównie pieśni żołnierskie, pieśni chwały i ku pokrzepieniu serc. Stałym elementem zawadzkich spotkań jest również wspólne śpiewanie. I tym razem nie mogło zabraknąć tego punktu programu. Dla uczestników wydarzenia przygotowano blisko 30 utworów – teksty piosenek wyświetlano rzutnikiem, aby każdy, kto tylko chciał, mógł włączyć się do wspólnego śpiewu. Całe spotkanie upłynęło w patriotycznym duchu Narodowego Święta Niepodległości. Organizatorami byli: Samorząd Gminy Zamość, Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Zawada, Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadzie, Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie i Zespół „Czerwone Korale” z Zawady.

Wiersz przytoczony w trakcie spotkania przez Sołtysa i Radnego, Sylwestra Dobromilskiego:
„Ojczyzna wolna” – Ryszard Przymus

Ojczyzna wolna, znowu wolna!
Tak bije serce, huczą skronie!
A biały orzeł w słońcu kwiatów
Przyleciał, by go ująć w dłonie.

Zawsze był z nami – ptak wspaniały,
Choć czasem ktoś odszedł daleko…
Bronił tej ziemi, bo ją kochał
Sercem pokoleń już od wieków.

Dziś w całej Polsce brzmi Mazurek…
Dzisiaj radości kanonada!
Witamy wszyscy niepodległość
I Jedenasty Listopada…

UGZ: AW