Na spotkanie z wiosną

117

Już po raz dziesiąty Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość był organizatorem Marszu Pieszego na Orientację, pod patronatem Wójta Gminy Zamość. Tym razem przemarsz uczestników odbywał się w okolicach Lipska Polesia ze startem i metą przy Centrum Geoturystycznym, gdzie swój początek i koniec mają dwie ścieżki nordic walking oraz zielony szlak rowerowy „Po Wzgórzach Roztocza”.
Jeszcze przed oficjalnym otwarciem obiektu, gdyż trwa jego doposażanie, wśród uczestników marszu wielkim zainteresowaniem cieszyła się ścieżka przyrodnicza na terenie ośrodka. W ostatnim czasie pojawiły się tam na drzewach budki lęgowe dla ptaków, rowery i kije do nordic walking.
Zgodnie z ograniczeniami epidemicznymi około 70 uczestników zaopatrzonych w mapy, wodę i poczęstunek przygotowany przez organizatora, wyruszało na trasy od 3 do 8 km samodzielnie lub w grupach rodzinnych oraz w różnym czasie.
Trasy rajdu prowadziły po granicach trzech krain geograficznych: Padołu Zamojskiego oraz pagórów Grzędy Sokalskiej i Roztocza. Bukowo-jodłowe lasy wokół Lipska Polesia położone są w obszarze Natura 2000 pn. „Uroczyska Lasów Adamowskich”, a po drodze wędrowcy mogą odwiedzić kapliczkę św. Romana, wejść na wieżę widokową, w pobliżu której znajduje się cmentarzysko kurhanowe datowane na VII – VIII wiek. Dziękujemy za liczny udział i bezpieczne zachowanie.

GOK: KC