Mieszkańcy wybrali nowego Sołtysa

1082

Dnia 4 lipca 2021 r. w Świetlicy wiejskiej w Sitańcu odbyło się Zebranie wiejskie Mieszkańców Sołectwa Sitaniec-Wolica, na którym Mieszkańcy wybrali nowego Sołtysa. W obradach wzięło udział 21 Mieszkańców, a także Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński oraz Radny Rady Gminy Zamość Jacek Adamczuk.

Dotychczasowy Sołtys Pan Henryk Łukaszczuk zrezygnował z pełnienia funkcji z przyczyn osobistych. Ustępujący Gospodarz Sołectwa podziękował wszystkim za współpracę, a przyszłemu Sołtysowi życzył owocnej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Następnie zaproponowano i zgłoszono trzech kandydatów. Spośród nich najwięcej głosów zdobyła Pani Paulina Bełz i została wybrana nowym Sołtysem Sołectwa Sitaniec-Wolica. Nowo wybranemu Gospodarzowi składamy gratulację i życzenia owocnej współpracy z Organami i Administracją gminną, Radą sołecką, Mieszkańcami i pozostałymi Organizacjami. Ustępującemu Sołtysowi Panu Henrykowi Łukaszczukowi życzymy dalszych sukcesów zawodowych i prywatnych oraz dziękujemy za dotychczasową wieloletnią współpracę.