MAK – młodzieżowa akademia kreatywności działa!

528

W lipcu 2020 r. Samorząd Gminy Zamość ogłosił „GMINNĄ KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ – AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO”, aktywując tym samym mieszkańców do wspólnego działania na rzecz pobudzenia oraz pogłębienia aktywności społecznej. Jedną z inicjatyw zaplanowanych w ramach realizacji kampanii było powołanie do działań grupy młodych, kreatywnych ludzi, z głową pełną pomysłów i zapałem do ich realizacji. Podczas ponad półrocznego okresu funkcjonowania kampanii, grupa młodych osób uzyskała wartościowe efekty swoich działań – i taka była geneza Młodzieżowej Akademii Kreatywności, w skrócie MAK.

MAK już na początku swojego działania nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ oraz Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość, czego efektem był pomysł na stworzenie edukacyjnej kolorowanki promującej krwiodawstwo. Po kilku miesiącach projektowania i konsultacji powstała kolorowanka, pt. „Młoda Krew łączy pokolenia – POKOLORUJ DOBRO”. Wydana w grudniu 2020 r. książeczka będzie elementem promocyjnym, stale obecnym na wszystkich gminnych akcjach poboru krwi, organizowanych przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość, we współpracy z gminnym Samorządem. Kolorowanka składa się z kilku elementów, pierwsza jej część przeznaczona jest dla najmłodszych, druga wymaga już poświęcenia większej ilości czasu i staranności – w jej skład wchodzą kolorowanki typu Mandala. Podstawowym celem tego wydawnictwa jest promowanie idei Honorowego Krwiodawstwa wśród najmłodszych oraz walka z mitami o krwiodawstwie. Każda grafika wchodząca w skład kolorowanki zawiera podpisy, przekazujące w prostej i zwięzłej formie informacje o tym, jak ważną i ratującą życie ideą jest Honorowe Krwiodawstwo.
Kolejnym efektem pracy MAK są 4 tablice sensoryczne dla niewidomych oraz niedowidzących dzieci. Hasło przewodnie realizacji tej inicjatywy brzmi „Młodzi dla młodych”. Potrzeba wykonania tablic sensorycznych, pozwalających poznawać obsługę przedmiotów codziennego użytku oraz stymulować zmysł dotyku, była naprawdę spora. W najbliższej okolicy nie ma instytucji, w których niewidome dzieci mogą otrzymać takie wsparcie. Gotowe tablice sensoryczne MAK przekazał na wyposażenie Centrum Geoturystycznego w Lipsku Polesiu, dodatkowo jedna z tablic trafi do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie, który zajmuje się wspieraniem niewidomych dzieci i młodzieży.
Młodzieżowa Akademia Kreatywności realizuje kolejne pomysły przez cały czas. Już niebawem pojawi się informacja o wspólnym projekcie, który będzie realizowany z Samorządem Gminy Zamość pod nazwą „Spotkania ze służbami mundurowymi w formie online”. Zachęcamy wszystkich do aktywnego włączania się w aktywność MAK oraz do korzystania z wytworzonych przez Młodych Wolontariuszy produktów.

MAK