Krwiodawcze podsumowanie 2020 roku

295

Maseczka, wirus, pandemia, obostrzenia… są to słowa, z którymi większości osób będzie kojarzył się rok 2020. Jednak pomimo wielu odwołanych wydarzeń czy obostrzeń związanych z organizacją akcji poboru krwi, aktywni krwiodawcy Gminy Zamość niestrudzenie prowadzili krwiodawcze działania. Zachowując ograniczony kontakt z drugim człowiekiem oraz przestrzegając kwestii reżimu sanitarnego, odbyły się wszystkie zaplanowane na rok 2020 Zbiórki Krwi w Gminie Zamość.
Rok 2020 rozpoczął się walentynkową akcją poboru krwi, która odbyła się 16 lutego 2020 r. w świetlicy w Bortatyczach. Akcja „Podziel się miłością” umożliwiła 105 wspaniałym osobom, podzielenie się swoją krwią z innymi. Przełożyło się to na 47,25 litrów pobranej krwi. Akcja ta nie była jeszcze otoczona atmosferą obostrzeń i wszechobecnej pandemii.
Wraz z początkiem marca 2020 roku, grupa członków Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość wraz z Zarządem zebrała się w świetlicy Urzędu Gminy Zamość. Na spotkaniu zaproponowano, aby w celu lepszego funkcjonowania i usprawnienia działalności Klubu powołać stowarzyszenie. Zarejestrowanie organizacji pozarządowej, którą jest „stowarzyszenie zwykłe”, dało wiele nowych możliwości, których dotychczasowy Klub HDK przy UGZ nie posiadał. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość zostało zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Zamościu.
Pandemia oraz związane z nią wydarzenia spowodowały drastyczny spadek ilości krwi w magazynach RCKiK. W odpowiedzi na ten fakt, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi zorganizowało 31 maja w Szkole Podstawowej w Żdanowie akcję poboru krwi „Razem pomimo pandemii”. Podczas akcji 122 osoby dały wspaniałe świadectwo odpowiedzialności oraz solidarności społecznej Krwiodawców. Zebrano łącznie aż 54,9 litrów pełnej krwi. Zebraną krew przekazano m.in dla Michała Pogudza, nastolatka, który podczas nieszczęśliwego wypadku został dotkliwie poparzony. Aby zadbać o bezpieczeństwo dawców, podczas akcji zostały zachowane niezbędne środki ostrożności: maseczki, pomiar temperatury, dezynfekcja dłoni – od tej chwili stały się one nieodłącznym elementem wszystkich naszych akcji.
W lecie tego roku całą Polskę obiegła akcja charytatywna jaką był Gaszyn Challenge. W jej ramach nominowani wykonywali 10 pompek lub 10 przysiadów oraz wpłacali środki na rzecz chorych osób. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość, również włączyło się w to wydarzenie, podejmując wyzwanie od OSP Mokre.
Rok 2020 został ogłoszony rokiem św. Jana Pawła II, w maju ubiegłego roku obchodziliśmy stulecie urodzin Karola Wojtyły, Polaka, który został Papieżem. „ŚLADAMI NAUK OJCA ŚWIĘTEGO – w 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II” – pod takim hasłem 16 sierpnia 2020 r. w Mokrem odbyła się kolejna akcja poboru krwi. Aż 146 osób odpowiedziało na problem ciągłego niedoboru krwi w szpitalach. Po wstępnej weryfikacji do oddania krwi zakwalifikowano 122 osoby. Dzięki ich ofiarności zebrano 54,9 l. niczym bezcennego płynu ratującego życie. Akcja ta była szczególnym wydarzeniem, zaangażowało się w nią wiele osób, łącznie z ekipą z RCKiK w Lublinie. Wiele wspaniałych nagród dla Krwiodawców oraz możliwość skorzystania ze wspaniałych atrakcji uświetniła ten dzień.
Priorytetem zawsze było, jest i będzie bezpieczeństwo oraz zapewnienie komfortu wszystkim Krwiodawcom. Dlatego listopadowa akcja poboru krwi była inna niż zwykle – nie odbyła się w wybranym punkcie Gminy Zamość, jak zaplanowano przed pandemią, lecz w Oddziale Terenowym Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zamościu. Krwiodawcy przybywający do punktu poboru musieli wcześniej telefonicznie zarejestrować się na daną godzinę, był to sposób na ograniczenie ilości kontaktów z drugim człowiekiem oraz uniknięcie kolejek. Tego dnia zarejestrowano łącznie 69 osób, z czego finalnie 59 oddało krew. Zebrano 25,55 litrów pełnej krwi.
W 2020 r. odbyła się już III edycja,, Bitwy Sołectw – do ostatniej kropli krwi”, w tym roku mieszkańcy walczyli w dwóch kategoriach:

  • Sołectwo, którego Mieszkańcy oddali najwięcej krwi w przeliczeniu na jednego Mieszkańca pełnoletniego, posiadającego czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy (stan na 30.11.2020r.)
  • Sołectwo, którego Mieszkańcy oddali najwięcej krwi mierzonej w litrach

W ramach tego konkursu bezcennym darem podzieliło się 179 mieszkańców Gminy Zamość, od których łącznie krew pobrano 356 razy, w prostym przeliczeniu zebrano łącznie ponad 160 l. krwi. Wyniki konkursu zostały ogłoszone na łamach styczniowego Biuletynu Samorządu Gminy Zamość.
Nieodłącznym elementem każdej akcji poboru krwi była zbiórka czekolad „Podaj dalej”. Krwiodawcy mogli podzielić się czekoladami otrzymanymi po donacji krwi z podopiecznymi różnych placówek. Łącznie podczas zbiórek krwi w roku 2020 zebrano ponad 850 tabliczek czekolad, które zostały przekazane do:

  • Domu Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach
  • Państwowego Domu Dziecka w Zamościu.
  • Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”
  • Domu Pomocy Społecznej w Zamościu
  • Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Zamościu

Wiele z wymienionych powyżej działań nie byłoby możliwych, gdyby nie zaangażowanie przede wszystkim Krwiodawców oraz darczyńców. Z serca dziękujemy organizacjom, które włączały się w realizację naszych akcji, tj.: Samorząd Gminy Zamość, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Oddział w Zamościu, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość w Wysokiem, Stowarzyszenie Kobiet Na Rzecz Promocji i Rozwoju Środowisk Lokalnych 28+, Młodzieżowa Rada Gminy Zamość, Młodzieżowa Akademia Kreatywności, Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zamość, Sołectwa Gminy Zamość, Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Zamość oraz wiele innych. Rok 2020 nie był rokiem prostym, ale wspólnie możliwe było wykorzystanie tego czasu jak najlepiej. Przed nami zaplanowane na 2021 rok kolejne Akcje Poboru Krwi, a z nimi nowe wyzwania, i nadzieje, że ten rok pozwoli na realizację naszych planów w szerszym zakresie oraz otworzy możliwość kontaktu z innymi ludźmi, którego nam tak bardzo obecnie brakuje.

Zarząd SHDK przy UGZ