Konkurs AMBASADOR WOJ. LUBELSKIEGO – nabór

169

Rozpoczynamy XXIII edycję konkursu „Ambasador Województwa Lubelskiego”. Co roku honorujemy osoby, instytucje i firmy, które mają niekwestionowane osiągnięcia i zasługi w kreowaniu dobrego wizerunku regionu w kraju i za granicą. Prestiżowe tytuły i statuetki przyznawane są od 1999 r., a teraz trwa nabór zgłoszeń do 23. edycji konkursu. Zgłoszenia kandydatur będą przyjmowane do 15 stycznia 2022 r.

Wśród ponad 60 laureatów tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego” są m.in. wybitni profesorowie, uznani artyści, mistrzowie sportu, wyższe uczelnie i instytuty naukowo-badawcze, czy też przedsiębiorstwa szczególnie zasłużone dla gospodarczego rozwoju regionu.
„Jesteśmy dumni z naszych Ambasadorów. Cieszymy się, że osiągają spektakularne sukcesy na krajowej i międzynarodowej arenie, przyczyniając się do rozwoju naszego regionu i postrzegania go w dobrym świetle” – mówi Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego i Przewodniczący Kapituły konkursu. W skład Kapituły wchodzą członkowie Zarządu i Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz redaktorzy naczelni lubelskich mediów.
Prawo zgłaszania kandydatur do trzech kategorii konkursu „OSOBA”, „INSTYTUCJA”, „FIRMA”, mają jednostki samorządów terytorialnych (także rady gmin, miast i powiatów), organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze. Wniosek o przyznanie tytułu „Ambasadora Województwa Lubelskiego” powinien zawierać dane kandydata: imię i nazwisko bądź nazwę instytucji lub firmy, datę urodzenia lub datę założenia (w przypadku firmy, instytucji), miejsce zamieszkania, miejsce pracy oraz szczegółowe uzasadnienie zgłaszanej kandydatury (udokumentowana charakterystyka osiągnięć, notka biograficzna).
Zgłoszenia kandydatur należy dokonać wyłącznie w formie elektronicznej (skan wraz z podpisem / pieczątką) oraz dodatkowo w wersji edytowalnej na adres: ambasador@lubelskie.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2022 r.
REGULAMIN i WZÓR WNIOSKU są dostępne bezpośrednio pod linkiem: https://bit.ly/3p1D8TB.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – nr tel. (81)4416798 lub (81)4416785, e-mail: ambasador@lubelskie.pl.

UMWL w Lublinie