Informacje o wpływie przedsięwzięć na środowisko

4851

Informacje na temat ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, dotyczące również przedsięwzięć z terenu gminy Zamość można uzyskać w bazie danych Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Baza danych ocen oddziaływania na środowisko w oknie przeglądanie umożliwia korzystanie z publicznie dostępnych informacji na temat przedsięwzięć (inwestycji), które wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i w związku z tym potencjalni inwestorzy wystąpili o wydanie takiej decyzji. Baza zawiera informacje dotyczące przedsięwzięć dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jak również tych dla których procedura związana z wydaniem decyzji trwa nadal.
Baza zawiera ponadto informacje na temat strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.