Gminne Biegi Przełajowe z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja pod patronatem Wójta Gminy Zamość

476

Regulamin 

 1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem.

Współpraca: Gminne Koło Szkolnego Związku Sportowego Gminy Zamość i Samorząd Gminy Zamość.

 

 1. Cel zawodów:
  – gminne uhonorowanie ustanowienia roku 2021 rokiem Konstytucji 3 Maja (230. rocznica jej uchwalenia),
  – propagowanie biegania, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, jako najbardziej dostępnej aktywnej formy spędzania czasu wolnego,
  – umożliwienie współzawodnictwa sportowego w duchu fair play dla dzieci i młodzieży gminnej, a także szkół z terenu Gminy Zamość.

 

 1. Termin i miejsce: 10.06.2021 r. (czwartek) – trasy biegowe przy świetlicy wiejskiej sołectwa Skaraszów. Otwarcie o godzinie 9.30.
  Przewidywane zakończenie ok. godz. 11.30.

 

Zawody zostaną zorganizowane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, dotyczącym ograniczeń epidemicznych i zgodnie z wytycznymi SZS w sprawie organizacji zawodów dla dzieci i młodzieży szkolnej.

 

 1. Program zawodów:
 

1. Dziewczęta klasa I – 200 m

2. Chłopcy klasa I – 200 m

3. Dziewczęta klasa II – 300 m

4. Chłopcy klasa II – 300 m

5. Dziewczęta klasa III – 300 m

6. Chłopcy klasa III – 300 m

7. Dziewczęta klasa IV – 600 m

8. Chłopcy klasa IV – 600 m

9. Dziewczęta klasa V – 600 m

10. Chłopcy klasa V – 600 m

11. Dziewczęta klasa VI – 600 m

12. Chłopcy klasa VI – 800 m

13. Dziewczęta klasa VII – 800 m

14. Chłopcy klasa VII – 800 m

15. Dziewczęta klasa VIII – 800 m

16. Chłopcy klasa VIII – 800 m

17. Open – 2000 m

 

 1. Warunki uczestnictwa: prawo startu w zawodach mają dzieci i młodzież, uczęszczający do szkół podstawowych z terenu Gminy Zamość po wcześniejszym zgłoszeniu. Ze względu na odgórne limity uczestników (250 osób) każda szkoła może zgłosić po 2 osoby w każdej kategorii.

 

UWAGA! W celach organizacji danego wydarzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. RODO, każdy uczestnik musi przedstawić pisemne zgody rodziców oraz oświadczenia Covid (załącznik nr 1 do regulaminu).

 

Startujący zawodnik musi posiadać kartę startową wypisaną pismem drukowanym wg wzoru:

Nazwisko i imię ………………………………………

Miejscowość / Klub ………………… /……………….

Klasa ………………

 

 1. Zgłoszenie z podaniem ilości uczestników należy przesłać na e-mail: k.czerwieniec@gminazamosc.pl do dnia 2 czerwca 2021 r.

 

 1. Klasyfikacja i nagrody: w klasyfikacji indywidualnej zawodnicy otrzymują: medale za zajęcie miejsc I-III, dyplomy za zajęcie miejsc I-VI.

 

 1. Informacje końcowe: sprawy nieujęte regulaminem rozstrzyga organizator. Organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW.

 

Organizator zapewnia transport autokarowy uczestnikom zgłoszonym przez szkoły w podanym terminie. Zawody zostaną rozegrane wg przepisów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Szkolnego Związku Sportowego. W przypadku małej ilości zawodników z danego rocznika, organizator zastrzega sobie prawo łączenia biegów, kategorii oraz przyśpieszenia programu zawodów.

Za opiekę nad zawodnikami w czasie pobytu na zawodach odpowiadają rodzice lub opiekunowie wyznaczeni przez szkoły, a w czasie biegu sędziowie wyznaczeni przez organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu.

 

Zgody i oświadczenia Zasady bezpieczeństwa