Gminna Kampania Społeczna Aktywne Społeczeństwo

107

NAJNOWSZE AKCJE:

Rok 2020 jest wyjątkowym także z uwagi na przypadający w nim Jubileusz 30 lat istnienia samorządowych gmin w Polsce. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym i wybory samorządowe, jakie miały miejsce 27 maja 1990 roku, przywróciły w Polsce samorządy gminne. Minione 30 lat to czas ewolucji lokalnych aktywów społecznych, czas tworzenia zasobów infrastruktury oraz rozwoju przedsiębiorczości. Te ostatnie trzy dekady to ogrom pracy mieszkańców, wielka lekcja samodzielnego decydowania o naszym najbliższym otoczeniu. To czas, w którym lokalnymi decyzjami i własnym zaangażowaniem zmieniamy obraz naszych Małych Ojczyzn – sołectw i gmin. Znaczenie samorządowej reformy dla zmian w III Rzeczypospolitej obrazują zdania z uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 roku „Reforma samorządowa z 1990 roku rozpoczęła proces decentralizacji państwa… Uruchomiła pokłady obywatelskiej aktywności, umożliwiła pełną rozmachu rozbudowę infrastruktury technicznej i społecznej, przyspieszyła rozwój gospodarczy, pogłębiła i nadała nowy sens poczuciu lokalnej tożsamości i lokalnego patriotyzmu”.

Zmuszeni globalną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, chcemy kontynuować w możliwy dzisiaj sposób to, co robimy od 30 lat. Naszym celem jest dalsze pielęgnowanie narodowych wartości, propagowanie obywatelskiej aktywności, integracja mieszkańców i utrwalanie w ludzkiej pamięci minionego czasu. Możemy wciąż być aktywni, działać w małych grupach i za pośrednictwem Internetu uczcić te trzy dekady rozwoju społeczno-kulturalnego, osobno, ale jednak razem. Wspólnota i solidarność budowane przez 30 lat samorządów to w tych wyjątkowych okolicznościach nasz największy kapitał. To na nim chcemy budować przyszłość i realizować społeczne wyzwania 2020 roku.

Dlatego dziś zwracamy się do Mieszkańców i Przyjaciół Gminy Zamość. Chciejmy włączyć się do udziału w GMINNEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ – AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO. W jej ramach planujemy wdrożyć wspomniane poniżej konkretne działania samorządowe:

  1. Zdalne „DOŻYNKI GMINY ZAMOŚĆ 2020”

Wciąż pragniemy przeżywać czas Dożynek Gminy Zamość. W tym roku większość działań prowadzić będziemy w formie zdalnej. Zachęcamy Mieszkańców każdego z sołectw do wzięcia udziału w konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Zamość 2020”. W tym roku także każdy wieniec weźmie udział w internetowym plebiscycie na nagrodę publiczności. Nadal zachęcamy do stworzenia prezentacji stoisk dożynkowych przygotowywanych wzorem lat ubiegłych. Przeprowadzony zostanie internetowy konkurs na „Najpiękniejszą Prezentację Dożynkową Gminy Zamość 2020”. Dodatkowo przeprowadzony zostanie otwarty konkurs fotograficzny pn.: „Żniwa, plony i zbiory” dla wszystkich tych, którzy zechcą indywidualnie wziąć udział w dożynkowym wyzwaniu.
(red.: Regulamin konkursów – str. 50-54.)

  1. „Bogactwo dziedzictwa kulturowego oraz kapitał społeczny Gminy Zamość w 30-leciu samorządów gminnych w Polsce”

W ramach tego działania planujemy wydać publikację ukazującą dziedzictwo kulturowe trzech samorządowych dziesięcioleci. Chcemy, aby obrazowała ona również zmiany w sołectwach Gminy na przestrzeni lat 1990–2020. Pragniemy utrwalić w ludzkiej pamięci szczególne postacie i wydarzenia samorządowych 30 lat. Dlatego zachęcamy do kontaktu wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek archiwalia i mogą podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Będziemy wdzięczni za udostępnienie akt, fotografii i zbiorów dokumentów. Zechciejmy wspólnie podjąć inicjatywę stworzenia okolicznościowej publikacji jubileuszowej.

  1. „Bogactwo i różnorodność lokalnych tradycji kulinarnych

Celem działania jest opracowanie publikacji kulinarnej, dzięki której ocalimy od zapomnienia regionalne receptury dań naszego regionu. Przy zaangażowaniu aktywnych społecznie Mieszkańców Gminy Zamość pragniemy zgromadzić przepisy i fotografie potraw, które po publikacji w formie wydawnictwa staną się unikalną jubileuszową pamiątką oraz wizytówką starodawnej gminnej strawy kulinarnej. Najbardziej inspirujące przepisy zostaną opublikowane w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość w cyklu artykułów kulinarnych „Szczypta smaku”.

  1. „Rękodzieła Gminy Zamość na 30-lecie Samorządów Gminnych w Polsce”

Chcemy docenić aktywne Osoby działające na rzecz szerzenia kultury oraz promocji artystycznej naszej Gminy. Poszukujemy lokalnych twórców ludowych i pasjonatów rękodzieła celem reaktywacji dawnego Klubu Lokalnych Rękodzielników Gminy Zamość”. Pragniemy zachęcić twórców indywidualnych do udziału w cyklu warsztatów oraz spotkań plenerowych. Zechciejmy pokazać innym nasze talenty. Wspólnie stworzymy promocyjną wystawę będącą zwieńczeniem pracy twórczej wielu indywidualnych mieszkańców Gminy Zamość.

  1. „Medialne spotkania z kulturą”

Aktywizujmy się także na warsztatach prowadzonych pn.: „Medialne spotkania z kulturą”. To pomysł na prezentację aktywności obywatelskiej w formie filmików instruktażowych, prezentacji multimedialnych oraz fotorelacji, które sukcesywnie zamieszczane będą na portalach społecznościowych.

  1. „Inicjatywa lokalna”

Co roku w trakcie zebrań sołeckich Mieszkańcy decydują na co przeznaczyć środki gminnego programu Fundusz Sołecki. W procesie opracowania projektu budżetu kolejnego roku Sołtysi w październiku składają wnioski o wsparcie realizacji konkretnych inicjatyw lokalnych związanych ze sferą życia społecznego i integracją Mieszkańców. Pragniemy zachęcić do szerszego i bardziej twórczego włączenia się w proces powstawania tych inicjatyw lokalnych. Zachęcamy, aby wykorzystać do tego gminny program Fundusz Sołecki 2021 roku oraz wrześniowe zebrania wiejskie. Zaangażujmy się, jako Mieszkańcy w ochronę i kultywowanie tradycji oraz kultury, pielęgnowanie historii miejscowości, a także w kreowanie lokalnego wizerunku i promocję sołectwa. Utwórzmy grupę inicjatywną i porozmawiajmy z Sołtysem. W trakcie zebrania wiejskiego omówmy nasz pomysł na lokalne przedsięwzięcie kulturowe, przedstawmy jego ramowy plan i zadeklarujmy swój udział w realizacji. Najlepiej przygotowane pomysły zostaną ujęte w kalendarzu gminnych przedsięwzięć 2021 roku, których celem jest wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej. Na wnioski składane poprzez Sołtysów czekamy do 20 października.

  1. „Młodzieżowa Akademia Kreatywności”

W ramach tego działania pragniemy zwrócić się ku gminnej Młodzieży. Pragniemy zrzeszyć młodych, kreatywnych ludzi, którzy chcą działać aktywnie, mają głowę pełną pomysłów i są pełni zapału do ich realizacji. Ważne jest, żeby ci młodzi i aktywni Mieszkańcy naszej Gminy byli widoczni i słyszalni, aby mogli włączyć się w rozwój kapitału społecznego i dorobku kulturalnego Gminy Zamość. Dlatego zamierzamy utworzyć grupę „Młodych Animatorów”, która rozpocznie wspólne prace, podczas cyklicznych spotkań. Zajmą się współtworzeniem konkursów, inicjatyw młodzieżowych, udziałem w warsztatach oraz wypracowaniem materiałów. Pierwszym planowanym zadaniem teamu będzie zaprojektowanie zestawu kolorowanek, na bazie powstałych rysunków wykonanych przez dzieci i młodzież z terenu Gminy, nawiązujących do krzewienia idei honorowego krwiodawstwa. Zapraszamy Was do aktywności i współdziałania.

  1. „Aktywny senior – spacerem przez pokolenia”

Nie zapominamy o aktywnych seniorach, pragniemy współdziałać z chętnymi emerytami. Każdy, kto osiągnął wiek 65+ będzie mógł skorzystać z kreatywnej oferty społeczno-warsztatowej. Planujemy organizować spotkania nestorów pn.: „Rodzinne wspominki z lat młodości” oraz plenerowe spotkania z nordic walking. Dodatkowo chcielibyśmy stworzyć pokoleniową wystawę fotograficzną pt.: „Dawniej i Dziś – rodzinna fotografia z seniorem”. Wyciągnijmy nasze stare zdjęcia z dzieciństwa i powtórnie zaaranżujmy je w obecnym czasie. Pokażmy fotografią rodzinną jak bardzo zmieniliśmy się w ostatnich latach, ale także jak głębokie relacje rodzinne wciąż nas wiążą.

Podsumowując, Jubileusz 30-lecia utworzenia samorządowych Gmin w Polsce to wyjątkowa okazja, aby spojrzeć w przyszłość zachowując w naszej pamięci ludzi i obrazy minionych lat. Uzmysłowić sobie, że tylko dzięki poczuciu wspólnoty i ludzkiej solidarności, a także opierając się na lokalnej aktywności jesteśmy w stanie dalej rozwijać i zmieniać nasze otoczenie, Małą Ojczyznę – miejsce, w którym żyjemy. Zechciejmy mieć swój własny wkład w proces rozwoju samorządowej idei, o której tak wielu marzyło przez lata, a która urzeczywistniła się w 1990 roku. Wspólnie tworzymy naszą przyszłość i wspólnie pamiętajmy o przeszłości. AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO to przyszłość Narodu i Polski. Zachęcamy do włączenia się w samorządowe działania 2020 roku. Wszelkie szczegółowe informacje udostępniane będą na stronie internetowej Gminy Zamość oraz oficjalnych portalach gminnych mediów społecznościowych.

Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość