PYTANIE 1:

Witam.
Piszę do pana Wójta, w związku z tym co przekazują media, że pewnej osobie zależy na włączeniu naszej gminy do Zamościa i przygotował petycję w tej sprawie. W jednej z gazet władze miasta wyraziły poparcie dla tej inicjatywy. Prezydent Wnuk stwierdził, że brakuje terenów inwestycyjnych i dlatego jest za. Jakoś na Majdanie jest tyle miejsca i nie widać, żeby miasto coś tam robiło. Mnie oburza fakt, że nikt nie zapyta nas mieszkańców gminy, czy chcemy dołączyć do Zamościa. Identycznie było ze spalarnią. Nasz głos się nie liczy. Myślę, że zdecydowana większość jest przeciwna zmianom granic. Jak dla mnie to po prostu wyciągnięcie ręki po nasze pieniądze. Drogi, oświetlenie itd. są robione, a niektórzy po prostu chcą przyjść na gotowe. Druga sprawa, wątpię że gdybyśmy zostali dołączeni do miasta, to kogoś z ratusza będą interesowały nasze sprawy, przecież liczy się tylko Zamość. Czy w tej sprawie organizator tej petycji, albo władze miasta kontaktowały się z władzami naszej gminy?, co możemy zrobić, żeby nie dać się włączyć do miasta?

Pozdrawiam z Kalinowic

 

ODPOWIEDŹ:

Witam i dziękuję za głos w ważnej dla Gminnej Wspólnoty sprawie.

W odpowiedzi na poprzedniego e-maila pisałem, że poważnie traktuję publiczną zapowiedź złożenia petycji w sprawie zmiany granic Miasta Zamościa. Rozmawialiśmy już o tym w gronie Osób, którym Mieszkańcy Gminy w samorządowych wyborach 2018 roku powierzyli mandaty społecznego zaufania. Być może w trakcie najbliższej sesji Rady Gminy Zamość (29 kwietnia) zajmiemy w tej sprawie oficjalne stanowisko. Mam jeszcze nadzieję, że będzie uspokajający telefon z Ratusza. Czy on jednak coś zmieni? Problemy na liii Miasto – Gmina były zawsze, a wśród nich także pomysły na zmianę granic. Relacje pomiędzy Miastem i Gminą stały się bardziej skomplikowane po wyborach samorządowych 2014 roku. Uwidoczniły się one nie tylko poprzez wydarzenia jakie miały miejsce wokół terenów „Lotniska Mokre”.

Dzisiaj temat zmiany granic Miasta i Gminy powraca poprzez publiczne nagłaśnianie sprawy i zbieranie podpisów pod petycją pojedynczego Autora. Pisze w niej, że – cytat „…Zamość się wyludnia, ludzie emigrują do większych ośrodków miejskich…” W zakończeniu petycji Autor pisze – cytat „Miasta średniej wielkości umierają, ludzie emigrują do większych miast odcinając się od korzeni, a większy (w tym wypadku Lublin) bierze wszystko. Nie pozwólmy na to. Niech samorząd zacznie dążyć do powiększenia miasta, dla dobra Zamościa, Zamojszczyzny oraz przede wszystkim dla dobra jego mieszkańców” Treść całości petycji dostępna na portalach społecznościowych. Autor zakłada w niej dwa warianty zmiany granic Miasta. Pierwszy – włączenie do Zamościa: części miejscowości Chyża, Sitaniec, Kalinowice, Płoskie i Mokre. Drugi wariant – włączenie do Zamościa miejscowości: Chyża, Szopinek. Kalinowice, Wólka Panieńska, oraz części miejscowości Sitaniec (do rzeki Czarny Potok), części miejscowości Mokre wraz z lotniskiem i części miejscowości Płoskie.

Adresatami petycji są Prezydent Miasta Zamość, Rada Miasta Zamość, Wojewoda Lubelski i Starosta Zamojski. Autor pominął więc zupełnie Radę Gminy Zamość i Wójta. Nie interesuje więc Go opinia w sprawie Mieszkańców Gminy Zamość. Nie mam wiedzy, czy petycja wpłynęła już do Adresatów. W sprawie nie ma to jednak większego znaczenia. Wywołała publiczną dyskusję w której wzięli udział także przedstawiciele Organów Miasta. Przewodniczący Rady Miasta Zamość w wypowiedzi dla Dziennika Wschodniego powiedział – cytat „Znam petycję, argumenty są sensowne. Od dłuższego czasu rozmawiamy na ten temat, ja jestem za. ………” W tej samej regionalnej prasie wypowiedział się także Prezydent Miasta Zamość – cytat „Miasto potrzebuje terenów inwestycyjnych. ……. Nie umiem powiedzieć, czy ta inicjatywa będzie skuteczna. Wszystko w rękach Rady Ministrów. Trzymamy kciuki za powodzenie projektu. …..

Autor petycji uzasadnia potrzebę zmiany granic Miasta jego dalszym rozwojem. Podkreśla, że Zamość ma coraz mniej Mieszkańców i nie może konkurować z większymi ośrodkami. Z treści petycji i wypowiedzi Prezydenta Zamościa wynika potrzeba tworzenia wokół obecnych granic Miasta nowych terenów inwestycyjnych. Dla mnie to mało przekonujące argumenty. W mojej ocenie Miasto Zamość ma w swoich granicach dużo terenów pod lokalizację budownictwa jednorodzinnego. Mogą więc obecni i nowi Mieszkańcy inwestować (budować) i związać się z Miastem. Dlaczego wolą miejscowości Gminy Zamość? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam Mieszkańcom. Nie ma możliwości lokalizacji nowych terenów inwestycyjnych w miejscowościach Gminy Zamość wspomnianych w petycji. Wyjątek to wąski pas pomiędzy obwodnicą i torami LHS w Sitańcu, oraz ewentualnie tereny sołectwa Chyża (od cmentarza komunalnego w kierunku Siedlisk). W terenach objętych petycją nie ma gruntów będących własnością Gminy. Trzeba je nabywać i bardzo dużo za to płacić. Tereny sołectw – Kalinowice, Wółka Panieńska, Szopinek, Sitaniec, Mokre, Płoskie – mają opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Główny cel w nich wyznaczony to lokalizacja budownictwa jednorodzinnego. Trwa intensywna zabudowa tych terenów. Nie ma żadnej możliwości lokalizacji w nich kompleksów inwestycyjnych związanych z produkcją czy też usługami mniej lub bardziej uciążliwymi. Czemu może więc służyć zmiana granic Miasta? Zwiększonym wpływom do budżetu Miasta z udziałów w podatku PIT płaconego przez Mieszkańców, oraz większym dochodom budżetowym z podatków lokalnych. Czy skorzystają na tym tereny Gminy Zamość przyłączone ewentualnie do Miasta? Dzisiaj to pytanie pozostawiam także do rozważań Mieszkańcom.

Miasto Zamość i Gmina Zamość mogą współpracować i wspólnie realizować wybrane cele służące rozwojowi, a w związku z tym dobru Mieszkańców. Stworzono nam dodatkowe możliwości pozyskania pomocowych środków europejskich lat 2021-2027 poprzez instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Trzeba jednak ustalić pakiet projektów które mogą być realizowane w partnerstwie, a więc odpowiadają na wspólne wyzwania Miasta i Gminy. Zawiązanie Związku ZIT oraz przygotowanie i przyjęcie planu działań ZIT jest wciąż możliwe. Możemy to zrealizować w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zamość, który nie może istnieć bez Gminy Zamość. Miasto i Gmina mogą też współpracować w realizacji konkretnych zadań poprzez zawieranie porozumień międzygminnych. Umożliwia to art. 74 ustawy o samorządzie gminnym. Miasto i Gmina mogą być partnerami szanującymi samodzielność prawną swoich Wspólnot, ich specyfikę i lokalne uwarunkowania.

W zaistniałej publicznej sytuacji musiała nastąpić reakcja Organów Gminy Zamość, w tym odpowiedzi na kierowaną do mnie pocztę e-mail. To mój i Radnych Rady Gminy obowiązek wobec Mieszkańców. Mam nadzieję na konstruktywne rozmowy z Prezydentem Miasta i Przewodniczącym Rady Miasta. Powinniśmy porozmawiać o przyszłości Miasta i Gminy w warunkach innych niż medialne wypowiedzi. Mieszkańców Gminy będziemy informować na bieżąco o stanie spraw.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński

19.04.2021 rok

 


 

PYTANIE 2:

Dzień dobry,
Panie Wójcie w mediach pojawiły się informacje dotyczące petycji w sprawie włączenia części naszej gminy do Zamościa. Trochę mnie to niepokoi, stąd moje pytania. Czy gdyby do tego doszło, to mieszkańcy płacili by większe podatki, czy więcej za odbiór śmieci itp.? czy byłyby większe trudności w załatwieniu spraw?

Pozdrawiam
Mieszkaniec Szopinka

 

ODPOWIEDŹ:

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.

Petycję w sprawie zmiany granic Miasta i Gminy (także Powiatu Zamojskiego), która pojawiła się w mediach traktuję bardzo poważnie. Powodów do tego jest kilka. Jednym z nich jest fakt, że jej autor wskazując adresatów zupełnie zapomniał o Organach Gminy. Oznacza to, że głos Samorządu Gminy Zamość może być pominięty w przypadku procedowania petycji przez Organy Miasta (jeśli ona wpłynie). Wypowiedzi Prezydenta Miasta Zamość i Przewodniczącego Rady Miasta, które ukazały się w Dzienniku Wschodnim, nie pozwalają mi spokojnie przejść obok tego publicznego wydarzenia. Tym bardziej, że jestem świadomy procedury prawnej zmiany granic i roli w tym Polityków. O reakcji Organów Gminy Zamość za kilka – kilkanaście dni. Może w tym czasie będą jakieś oficjalne reakcje – chociażby telefon z Ratusza do Wójta Gminy lub Przewodniczącego Rady Gminy.

Stawki podatków lokalnych na terenie miasta Zamościa są większe od tych, które obowiązują w Gminie Zamość. Kilka przykładów: Podatek rolny: Gmina 100 zł za 1ha przeliczeniowy, Miasto 146,38 zł (maksymalna stawka). Podatek rolny z nieruchomości (do 1ha): Gmina 200 zł za ha fizyczny, Miasto 292,75 zł. Grunty (nieruchomości) niezwiązane z działalnością gospodarczą: Gmina 0,40 zł za 1m², Miasto 0,48 zł. Budynki mieszkalne: Gmina – (0zł) zwolnienie, Miasto 0,78 zł za 1m². Pozostałe budynki niezwiązane z działalnością gospodarczą: Gmina 4,25 zł za 1m², Miasto 7,90 zł. Grunty związane z działalnością gospodarczą: Gmina 0,85 zł za 1m², Miasto 0,93 zł. Budynki związane z działalnością gospodarczą: Gmina 19,00 zł za 1m², Miasto 23,10 zł. Podatek od budowli na tym samym poziomie w Gminie i Mieście – 2% od wartości. Podatek od środków transportowych ma dużo różnych stawek, zależenie od rodzaju środka. Wszystkie stawki w Mieście są wyższe, większość o kilkaset złotych.

Stawka opłaty za wodę: Gmina 2,93 zł za 1m³ (bez innych opłat), Miasto 2,88 zł oraz 12,60 zł opłaty abonamentowej cztery razy w roku.

Stawka opłaty za ścieki: Gmina 7,75 zł za 1m³ (bez innych opłat), Miasto 4,83 zł oraz 12,60 zł opłaty abonamentowej cztery razy w roku.

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych:

Gmina 17,00 zł od osoby miesięcznie (w przypadku nieruchomości na terenie której zadeklarowano zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie) (stawka podstawowa), Miasto 6,60 zł za 1m³ zużytej wody przy średniej normie zużycia wody opłata na osobę miesięcznie wynosi 17,82zł (w przypadku nieruchomości na terenie której zadeklarowano zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie).

Czy byłyby większe trudności w załatwianiu spraw? Trudno mi to oceniać. Ostatnio jest dużo zbędnej dyskusji o pracy Administracji. Czas pandemii też utrudnia załatwianie spraw w Urzędzie i wywołuje dodatkową niezdrową atmosferę. Czy w Mieście (Ratuszu) będzie lepiej? Za bardzo ważną w gminnych relacjach uważam rolę Sołtysów, którzy są liderami lokalnych społeczności. Czy będą taką rolę pełnić w organizacyjnych strukturach miejskich? Odpowiedzi na te pytania pozostawiam Mieszkańcom.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
19.04.2021 r.