Jest dotacja – „Dzień Muzealnika – bogactwo i różnorodność”

219

Zarząd Województwa Lubelskiego w lutym 2021 r. ogłosił rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w okresie od 4 marca do 17 grudnia 2021 r. W konkursie ofert wzięło udział Stowarzyszenie „Wysokie nad Łabuńką”, ściśle związane z Regionalną Izbą Pamięci w Wysokiem, chociażby przez to, że Izba jest zarazem siedzibą Stowarzyszenia w kontekście tego samego adresu. Już nie raz Zarząd i członkowie tej organizacji udowodnili, jak wielkie znaczenie ma dla nich rozwój Izby i ekspozycji, która jest w niej wyeksponowana. W tym zakresie Stowarzyszenie współpracuje nie tylko z jednostkami samorządu gminnego, ale i podmiotami zewnętrznymi, w tym Kołami Gospodyń Wiejskich i strażakami OSP. 

Celem konkursu ofert było wyłonienie i wsparcie projektów dotyczących realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Stowarzyszenie „Wysokie nad Łabuńką” złożyło wniosek, pt. „Dzień Muzealnika – bogactwo i różnorodność”, który decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego, zyskał uznanie i w konsekwencji przyznano Stowarzyszeniu dotację w wysokości 2000 zł na wsparcie realizacji zadania. Zgodnie z podpisaną umową działania będą realizowane w okresie od 10 maja do 10 września 2021 r., co w dobie epidemii pozwoli na organizację mniejszych i bezpieczniejszych przedsięwzięć.

W ramach realizacji projektu zostanie zorganizowany cykl warsztatów tradycyjnego rzemiosła ludowego. Jednym z pierwszych etapów będą warsztaty tkactwa. Tkactwo to jedno z najstarszych rzemiosł uprawianych przez człowieka. Zalicza się je obecnie do jednego z ginących zawodów. Warsztaty będą obejmowały naukę tworzenia tkanin przy użyciu tradycyjnych krosien. Tkactwo może mieć zastosowanie nie tylko w krawiectwie, ale również w tworzeniu przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych. Podczas zajęć uczestnicy własnoręcznie stworzą dekoracyjną tkaninę artystyczną, tzw. makatkę do powieszenia na ścianie. Warsztaty odbędą się w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem, lecz konkretne terminy są w fazie ustaleń.

Kolejnym etapem, jak sugeruje sam tytuł, będzie „Dzień Muzealnika w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem”. Planowany program przewiduje prezentację warsztatu tkackiego, zwiedzanie Regionalnej Izby Pamięci oraz konkurs kulinarny, pt. „Tradycyjna Kuchnia Babuni”, który będzie polegał na przygotowaniu i prezentacji tradycyjnej potrawy regionalnej. Konkurs kulinarny skierowany będzie głównie do Kół Gospodyń Wiejskich. Jego celem będzie prezentacja bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Efektem dodatkowym tej rywalizacji będzie publikacja zgromadzonych przepisów w jednym z numerów Biuletynu Samorządu Gminy Zamość. Ponadto, uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe drewniane łyżki.

Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 alternatywą zrealizowania zadania będzie forma online. O szczegółowych terminach warsztatów będziemy informować na bieżąco. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w wyżej wymienionych wydarzeniach.

Zarząd Stowarzyszenia „Wysokie nad Łabuńką”