Dzień Języków Obcych w Szkole Podstawowej w Płoskiem

70

Jak co roku, w październiku w Szkole Podstawowej w Płoskiem obchodzony jest Dzień Języków Obcych. Jego celem jest zachęcenie wszystkich uczniów do nauki języków obcych oraz propagowanie różnorodności językowej i kulturowej. Jak zawsze nie zabrakło też dobrej zabawy, w której wzięły udział wszystkie klasy. W ramach obchodów uczniowie przygotowali plakaty, a reprezentanci z poszczególnych klas odpowiadali na pytania podczas quizu z wiedzy o krajach europejskich i nie tylko. Dodatkowo ocenie podlegał strój uczniów, znajomość flag europejskich oraz umiejętność pisania cyrylicą. Miejsca na podium zajęły klasy VII, V i VIII, a nagrodą były słodkie upominki. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły poszerzali wiedzę na temat krajów wchodzących w skład Wielkiej Brytanii i w ramach zajęć przygotowali wystawę o tej tematyce. Serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę i solidne przygotowanie do konkursów!