Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie

93

Dzieci rodzą się ze skrzydłami,
nauczyciele pomagają im je rozwinąć.
Janusz Korczak

14 października 1773 roku Sejm Rzeczypospolitej zatwierdził Komisję Edukacji Narodowej- pierwszą w Europie państwową władzę oświatową powołaną przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był to wielki krok w tworzeniu polskiego szkolnictwa. 14 października 2021 roku w dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Żdanowie odbyła się uroczysta akademia. Z tej okazji uczniowie przygotowali nastrojową część artystyczną. Pięknymi słowami podziękowali nauczycielom za przekazywaną wiedzę, uśmiech, życzliwość oraz cierpliwość i pomoc w każdej sytuacji. Młodzi artyści, dając przepiękny koncert, zadziwili zgromadzonych swoim talentem. Można było posłuchać utworów granych na wiolonczeli, keyboardzie, gitarze. Wokaliści przepięknie zaśpiewali znane utwory. Nie zabrakło wzruszeń, a brawom nie było końca.
Tradycyjnie, jak co roku, Pani Dyrektor Anna Kowalczyk podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za ich trud i zaangażowanie oraz wręczyła Nagrody Dyrektora Szkoły. Otrzymały je Panie: Marzena Wróbel, Barbara Frańczuk, Jolanta Sowińska, Beata Czeczko, Anna Łasocha, Ewa Bodziuch, Klaudia Radzik, Maria Kuźma.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Nagrodą Wójta Gminy Zamość nagrodzona została Pani Iwona Tyrka-Machlarz.