Dlaczego tak długo czekamy na otrzymanie faktur za wodę oraz odprowadzenie ścieków?

230

PYTANIE:

Szanowny Panie Wójcie,
chciałam zapytać dlaczego tak długo czekamy na otrzymanie faktur za wodę oraz odprowadzenie ścieków? Zazwyczaj stan liczników mieszkańcy są zobowiązani podać w terminie ok. 20-stego dnia miesiąca – np. tak jak to było ostatnio w październiku. Faktura wystawiona została dnia 29 października z 30 dniowym terminem płatności. Jednak do mnie faktura dotarła dopiero 18 listopada dzięki czemu na zapłatę miałam tylko 8 dni. Rozumiem, że Gmina ma wielu Mieszkańców – więc spisywanie liczników i tym samym wystawianie faktur być może powinno odbywać się etapami by w miarę szybko Mieszkańcy otrzymywali faktury. Uważam, że należy również rozważyć zmianę sytemu dostarczania faktur, np. e-mailowo? Byłoby taniej, szybciej i ekologiczniej.

Pozdrawiam. 23.11.2021 r.

 

ODPOWIEDŹ:

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.

Gminna sieć wodociągowa i kanalizacyjna jest wciąż rozbudowywana, przybywa także odbiorców usług – obecnie ok. 3000 odbiorców w systemie. Proces wystawiania faktur za dostawę wody i odprowadzanie ścieków jest więc czasochłonnym, a w warunkach trwającej wciąż pandemii także dodatkowo utrudnionym w zakresie odczytów stanu wodomierzy.

Aby usprawnić proces rozliczania Mieszkańców za wodę i ścieki w zmianach do projektu budżetu 2022 roku zdecydowałem się przeznaczyć 500 000 zł na zakup nowych wodomierzy z nasadkami do zdalnego odczytu ich stanu. Mamy takich obecnie około 600, a wspomniana kwota pozwoli na wymianę pozostałych. Jeśli Rada Gminy w dniu 30 grudnia przyjmie budżet 2022 roku podejmiemy działania aby w pierwszej połowie przyszłego roku zakończyć proces wymiany wodomierzy. Czynimy także starania mające na celu rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania o czynności elektronicznego przesyłania faktur kontrahentom. Z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych mieszkańcy zainteresowani takim rozwiązaniem będą składać do gminy stosowne zgody.

Dziękuję za poruszenie ważnego zagadnienia.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński

11.12.2021 r.