„Chleb i miód – dziedzictwo kulturowe powiatu zamojskiego

102

Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Wieprzeckiej realizuje projekt pod nazwą „Chleb i miód – dziedzictwo kulturowe powiatu zamojskiego”.
W ramach projektu w miesiącu lipcu przeprowadzone zostaną trzy warsztaty kulinarne związane z wypiekiem chleba oraz w miesiącu sierpniu trzy warsztaty rzemiosła ludowego obejmujące wyrób świec z wosku pszczelego. Powstanie publikacja o nakładzie 300 egz. z zebranymi przepisami wypieku tradycyjnego chleba oraz zorganizowane stoisko promujące realizowany projekt podczas dożynek parafialnych w Kosobudach.
Zaplanowane działania przyczynią się do zachowania, wzmocnienia i promocji dziedzictwa kulturowego powiatu zamojskiego oraz aktywności społecznej jego mieszkańców.
Organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Wieprzeckiej projekt jest realizacją zadania publicznego w dziedzinie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” finansowanego przez Powiat Zamojski.

Informacje dotyczące szczegółów i możliwości uczestnictwa:
Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Wieprzeckiej
Wólka Wieprzecka 135, 22-470 Zwierzyniec
tel. 503771749, e-mail: kgwwolkawieprzecka@gmail.com