Centrum Geoturystyczne Lipsko Polesie miejsce warte odwiedzenia

1010

7 sierpnia 2021 r. rozpoczęło oficjalnie działalność Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu, stając się często odwiedzanym punktem na mapie Gminy. Podczas oficjalnego otwarcia gościliśmy delegacje partnerów projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”. Byli to partnerzy z Ukrainy, Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Roztoczańskiego Parku Narodowego. Festyn „Od Natury do Kultury” przyciągnął wielu odwiedzających, zwłaszcza rodzin z dziećmi. Mimo okresu pandemii udało się wówczas na chwilę przywrócić atmosferę, jaka zwykle towarzyszy plenerowym spotkaniom samorządowym w Gminie Zamość. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu zespołów artystycznych, Kół Gospodyń Wiejskich i wielu przedstawicieli naszych sołectw. Jeszcze raz dziękujemy w tym miejscu za pomoc w promocji obiektu wszystkim społecznikom, którzy się wówczas w to włączyli. W ciągu roku wydarzyło się w obiekcie więcej wydarzeń. Na początku było „I Gminne Sympozjum Aktywnych Kobiet” – dwudniowe szkolenie dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich. W przyszłości, gdy zostaną zniesione obostrzenia pandemiczne, planuje się organizację szkoleń dla większej grupy docelowej. Centrum bardzo często gościło zorganizowane grupy dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Zamość, które niekiedy korzystały z bazy noclegowej, a częściej z altany, miejsca na ognisko oraz ścieżki dydaktycznej z figurami zwierząt i roślin z Roztocza. Szczególnie często odbywało się to w terminach związanych z Dniem Dziecka. Odbywały się tam spotkania organizacyjne stowarzyszeń, działających na terenie Gminy Zamość, takich jak Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, Stowarzyszenie Klub Honorowych Dawców Krwi, Stowarzyszenie Forum Samorządowe Zamojszczyzny, Związek Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych, Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Gryf. Odbyło się również spotkanie Sołtysów i Radnych, podsumowujące dorobek 30 lat samorządów gminnych, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Zamość. Miało ono charakter debaty, a podstawą do dyskusji był, prowadzony przez Wójta Gminy Zamość, pokaz multimedialny przedstawiający za pomocą zdjęć dorobek materialny i społeczny gminnego samorządu.
Ponadto, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, wraz z Fundacją „Polska na Rowerach”, przeprowadził w dwóch fazach szkolenie instruktorów turystyki kwalifikowanej – turystyki rowerowej, zaś hufiec ZHP Zamość również w cyklu dwóch spotkań prowadził szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Prowadzący szkolenie i ich uczestnicy bardzo pozytywnie wypowiadali się o warunkach w obiekcie i całym terenie. Harcerze wstępnie ustalili na lipiec 2022 r. terminy obozu namiotowego. Mamy nadzieję na dalszą współpracę.
W Centrum odbył się też festyn promujący szczepienia przeciwko Covid 19, organizowany Przez KGW Lipsko. Na odwiedzających czekały atrakcje, takie jak dmuchane zamki, występy artystyczne, cyrk „Focus”, pokazy pierwszej pomocy, a dla osób, które przyjęły szczepionkę podczas festynu, przygotowano upominki w postaci sadzonek roślin ozdobnych.
Obiekt Centrum pełni rolę bazy dla klubów sportowych z Gminy Zamość. Ze względu na swe położenie szczególnie często odwiedzany jest przez członków UKS Azymut, którzy w pobliskich lasach szlifują swe umiejętności radioorientacji. Na podstawie danych z fotokomórki, zamieszczonej za bramą Geocentrum, można stwierdzić, że w minionym roku odwiedziło obiekt 15 000 osób.
W listopadzie 2021 r. grupa nieformalna oraz Stowarzyszenie 28+ pozyskały na rozwój bazy dydaktycznej Geocentrum interesujące tablice dydaktyczne związane z naszą przyrodą. Środki w wysokości 10 000 zł pochodziły z ogłoszonego przez Stowarzyszenie Samorządów „Euroregion Roztocze” konkursu na działania promujące turystykę i ekologię.
W przyszłości planuje się rozwijać ofertę kierowaną do szkół i grup zorganizowanych poprzez przygotowanie szczegółowej propozycji edukacyjnej związanej z historią tych terenów i ekologią. Mamy pomysły na rozwinięcie bazy turystycznej. Planuje się też cykliczne przedsięwzięcia służące wzbogaceniu oferty kulturalnej. Działania te mają być integralną częścią promocji Gminy Zamość jako miejsca przyjaznego oraz służyć idei wzmacniania postaw obywatelskich i patriotycznych.
Ścieżka edukacyjna i tablice z florą i fauną Roztocza, obszar rekreacyjny z altaną i paleniskiem są ogólnodostępne 7 dni w tygodniu, w godzinach 8‑16. W niedziele i soboty brama dla gości i turystów też jest otwarta. Zachęcamy do odwiedzin w każdej porze roku. Tutaj zawsze jest pięknie. Widoki na okolicznych trasach turystycznych wprawiają w zachwyt.
Zapraszamy do obserwowania profilu Centrum Geoturystycznego na Facebooku. W razie pytań prosimy dzwonić pod nr 602750507 lub 880787276. Wszelkie pytania, dotyczące dostępności obiektu dla grup zorganizowanych, prosimy kierować na adres gmina@zamosc.pl, w tytule e-mail prosimy zaznaczyć, że chodzi o Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu.

UGZ: KS