Bortatycze: wspólne obchody jubileuszy OSP i KGW

383

18 lipca 2021 r. w Bortatyczach odbył się podwójny jubileusz: 50-lecia miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich oraz 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Bortatycze. Obchody rozpoczęły się o godzinie 13:00 plenerową Mszą św., którą w intencji KGW i OSP oraz rodzin członków tych organizacji odprawił ks. dziekan Bolesław Zwolan. Po Mszy św. odbyła się ceremonia strażacka, odczytano rysy historyczne jednostki i Koła, a po przemowach i życzeniach rozpoczęła się sceniczna część kulturalna.

Po polowej Mszy św. poczty sztandarowe i pododdziały OSP wprowadzone zostały na plac przed sceną przez dowódcę uroczystości – komendanta gminnego OSP druha Tomasza Bosiaka. Uroczysty apel rozpoczął się podniesieniem na maszt flagi państwowej i złożeniem meldunku Prezesowi Zarządu Powiatowego OSP RP, druhowi Kazimierzowi Mielnickiemu. Zebranych gości powitała Sołtys Bortatycz Agnieszka Magryta-Ciurysek. Następnie historię Koła Gospodyń Wiejskich w Bortatyczach odczytała Elżbieta Siemko – Przewodnicząca KGW. Głos zabrał również Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, dziękując członkiniom Koła za wieloletnią współpracę i wkład w rozwój wspólnoty samorządowej Gminy Zamość. Z kolei historię jednostki OSP Bortatycze odczytał druh Sylwester Smoła – Prezes miejscowego OSP. Potem nastąpiło wręczenie strażackich medali i odznaczeń. Za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa lubelskiego nadało Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” druhowi Józefowi Zarzeckiemu, a Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał druh Tadeusz Uchman. Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali następujący druhowie: Damian Magryta, Bartłomiej Jakóbczak, Daniel Uchman, Michał Krzepiłko, Mateusz Borek, Kamil Choma i Mateusz Maruszak.
Wręczenia medali dokonali: płk pożarnictwa w stanie spoczynku Mieczysław Skiba, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu druh Kazimierz Mielnicki, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Zamościu druh Piotr Koczułap, a także Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Zamościu i zarazem Wójt Gminy Zamość druh Ryszard Gliwiński.
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu nadało Odznakę „Strażak Wzorowy” druhnie Annie Marczuk i druhowi Radosławowi Fikowi. Za wieloletnią służbę druhny i druhowie OSP Bortatycze zostali też uhonorowani odznakami „Za Wysługę Lat”. Odznaczono również członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Bortatycze. W imieniu wszystkich odznaczonych głos zabrał druh Józef Zarzecki – Naczelnik OSP Bortatycze.
Podniosłym punktem uroczystości było ślubowanie na sztandar nowych członków MDP. Na zakończenie oficjalnej części obchodów jubileuszowych życzenia jubilatom złożyli publicznie Wójt Ryszard Gliwiński, Piotr Koczułap – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Zamościu, płk pożarnictwa Mieczysław Skiba i zarazem Honorowy Obywatel Gminy Zamość, Kazimierz Mielnicki – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu, Stanisław Grześko – Starosta Zamojski oraz st. bryg. Jacek Sobczyński – Komendant Miejski PSP w Zamościu. Także przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich i jednostki OSP w Bortatyczach wymienili się serdecznymi życzeniami z okazji obu jubileuszy.
Uroczysty apel zakończył się odprowadzeniem pocztów sztandarowych i pododdziałów. Po części oficjalnej obchodów jubileuszowych rozpoczęły się sceniczne występy artystyczne. Wystąpiły dwa gminne zespoły wokalne: męska grupa „ShowMen Szopinek” i żeński zespół „Ale Cantare” z Płoskiego.

UGZ: KS

 


 

60 LAT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BORTATYCZACH

OSP BORTATYCZE – historia w zarysie. Ochotnicza Straż Pożarna w Bortatyczach powstała w 1961 r. Inicjatorem jej powołania był Wiktor Wasilewski, a wspierali Go Józef Rowiński, Tadeusz Jakóbczak i Michał Suszyna. W szeregi OSP wstąpiło wówczas 21 Druhów. Obecnie lista członków liczy 48 osób, w tym 10 kobiet.

Początki nie były łatwe. OSP Bortatycze dysponowała jedynie sikawką ręczną i sprzętem, który wypożyczył na potrzeby jednostki pierwszy Naczelnik OSP, druh Tadeusz Jakóbczak. Sprzęt przechowywany był u druha Michała Suszyny. Nie było syreny, więc alarmy i zbiórki ogłaszane były trąbką, a transport do miejsca ćwiczeń i pożarów odbywał się wozami konnymi. W 1964 roku jednostka otrzymała pierwszą motopompę M4/4 i niezbędny sprzęt pożarniczy.

W 1965 r. założono drużynę żeńską w OSP Bortatycze, do której należało 8 Członkiń, a pierwszym jej Naczelnikiem była druhna Genowefa Rak.

W 1967 r. oddano do użytku remizę strażacką. Budowano ją wtedy w czynie społecznym. Jej uroczyste otwarcie miało miejsce podczas Dożynek Gromady Wysokie.

W 1971 r. OSP Bortatycze uroczyście obchodziło 10-lecie istnienia. Zorganizowano manewry rejonowe, w których uczestniczyły jednostki OSP z terenu Gromady Wysokie oraz Komendy Powiatowej. Zasłużeni druhowie otrzymali medale i odznaczenia. Gościem Strażaków był płk pożarnictwa Mieczysław Skiba.

W okresie od 1 lutego 1981 r. do 1984 r. remiza OSP zmieniła czasowo swoje przeznaczenie. Odprawiano w niej Msze Święte, gdy na nieruchomości obok trwała budowa Kaplicy pw. Matki Bożej Fatimskiej.

W 2001 roku OSP Bortatycze pozyskała od JW 3714 w Kielcach samochód strażacki marki Nysa.

03.09.2006 roku Strażacy Ochotnicy byli współgospodarzami Dożynek Gminy Zamość w Bortatyczach.

W 2009 roku OSP Bortatycze otrzymała lekki samochód pożarniczy z OSP Mokre, marki Ford Transit. Posiadał on sprzęt pozwalający prowadzić samodzielne akcje pożarnicze oraz urządzenia łączności bezprzewodowej.

16.05.2010 r. w trakcie obchodów Powiatowego Dnia Strażaka w Jacni druh Tadeusz Jakóbczak odznaczony został „MEDALEM HONOROWYM im. BOLESŁAWA CHOMICZA”.

03.05.2011 r. Strażacy z Bortatycz uroczyście obchodzili Jubileusz 50-lecia OSP. Jednostka otrzymuje Sztandar i figurkę Św. Floriana. W trakcie uroczystości srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczono Sztandar OSP Bortatycze. Druh Michał Suszyna odznaczony został „Złotym Znakiem Związku”.

01.12.2011 r. – Strażacy Ochotnicy z Bortatycz odbierają w Częstochowie nowy lekki samochód pożarniczy Ford Transit.

20.05.2012 r. w OSP Bortatycze powstaje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP). Opiekunem 8-osobowej grupy młodzieży został druh Sylwester Smoła.

W latach 2011‑2012 w miejsce starego garażu powstaje całkowicie nowy obiekt garażowy. Inwestycje sfinansował Samorząd Gminy Zamość.

W 2013 r. jednostka OSP Bortatycze otrzymała z OSP Mokre ciężki samochód pożarniczy. Fakt ten i potencjał ludzki pozwalają Strażakom uczestniczyć w akcjach gaszenia pożarów i innych organizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. W 2020 r. Strażacy z OSP Bortatycze brali udział w gaszeniu 10 pożarów i byli wzywani do 13 innych zdarzeń. Podobnie było w innych latach.

Strażacy Ochotnicy z Bortatycz swoje przygotowanie do niesienia pomocy w nagłej potrzebie sprawdzają każdego roku podczas zawodów sportowo-pożarniczych.

Odnosili w nich następujące sukcesy:

 • w 2000 i 2001 r. zajmowali III miejsce;
 • w 2008 r. – II miejsce;
 • w 2010 i 2011 r. byli najlepsi.

12.07.2009 r. jednostka OSP Bortatycze zajęła IV miejsce na powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych dla 32 jednostek OSP. Dwa lata później strażacy wywalczyli VIII miejsce.

 

Prezesi OSP Bortatycze:

 • lata 1961–1964 – druh Wiktor Wasilewski,
 • lata 1964–1993 – druh Karol Furmanek,
 • w okresie 06.01.1973 – 24.02.2004 – druh Henryk Jakóbczak,
 • w okresie 24.02.1994 – 18.01.1996 – druh Władysław Suszyna,
 • od 18.01.1996 – ponownie druh Karol Furmanek,
 • w okresie 2001 – 23.02.2006 – druh Michał Suszyna,
 • w okresie 23.02.2006 – 15.01.2011 – ponownie druh Henryk Jakóbczak,
 • w okresie 15.01.2011 – 16.01.2016 – ponownie druh Michał Suszyna,
 • od 16.01.2016 – druh Sylwester Smoła.

 

Naczelnicy OSP Bortatycze:

 • lata 1961–1993 – druh Tadeusz Jakóbczak,
 • od 6.01.1993 – druh Tomasz Kic,
 • od 24.02.1994 – druh Sylwester Smoła,
 • od 16.01.2016 – druh Józef Zarzecki.

 

OSP Bortatycze jest stowarzyszeniem. Ma statut przyjęty przez członków i wybrane organy. Organizacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. OSP Bortatycze jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, który kontynuuje działalność założonego w 1921 roku Głównego Związku Straży Pożarnych RP. Strażacy współpracują z Samorządem Gminy Zamość, Zarządem Gminnym Związku OSP RP w Zamościu, Radą Sołecką Bortatycz, miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich, Szkołą Podstawową w Wysokiem i wieloma innymi instytucjami i organizacjami. Czynnie uczestniczą w realizacji sołeckich i gminnych przedsięwzięć publicznych. Warto w tym miejscu wspomnieć o udziale w corocznych czterech gminnych akcjach poboru krwi. Dnia 12.02.2020 roku Strażacy z Bortatycz byli współgospodarzami takiej akcji. W dniach 20‑26.04.2020 roku Strażacy Ochotnicy brali udział w gminnej akcji dostarczania Mieszkańcom maseczek w ramach akcji profilaktycznej Covid-19.

Mundury Strażaków Ochotników widoczne są w trakcie uroczystości kościelnych, podczas pielgrzymek do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie i Częstochowie, oraz w wielu sołeckich i gminnych wydarzeniach. Strażacy Ochotnicy z Bortatycz byli i są liderami społeczności lokalnych. Oprócz niesienia pomocy w nagłych potrzebach, angażują się w życie Sołectwa Bortatycze i Gminy Zamość. W ten sposób kontynuują ponad stuletnią tradycję ochotniczego ruchu strażackiego w Polsce, pielęgnując narodowe wartości.

W strażackiej kadencji lat 2016‑2020 Zarząd OSP Bortatycze tworzyli Sylwester Smoła – Prezes, Henryk Jakóbczak – Wiceprezes, Józef Zarzecki – Naczelnik, Tadeusz Uchman – Zastępca Naczelnika, Józef Suszyna – Sekretarz, Piotr Hereta – Skarbnik, Damian Magryta – Gospodarz. W skład komisji rewizyjnej wchodzili: Arkadiusz Siemko – Przewodniczący, Anna Marczuk – Wiceprzewodnicząca, Mateusz Borek – Sekretarz.

Obecnie w OSP Bortatycze jest 47 Członków zwyczajnych, w tym 10 Kobiet, oraz 1 Członek honorowy. Zapleczem OSP jest Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która liczy 22 Członków – 15 Chłopców i 7 Dziewcząt. W ostatnich latach do OSP Bortatycze wstąpili m.in. Sołtys Bortatycz Agnieszka Magryta-Ciurysek, Radna Rady Gminy Zamość Anna Bartoń i Sołtys sąsiednich Białobrzeg Dariusz Tłuczkiewicz.

Historię OSP w Bortatyczach tworzyli zmarli Strażacy:

Bosiak Mariusz, Cichosz Eugeniusz, Cichosz Krzysztof, Dorosz Stanisław, Furmanek Karol, Jakóbczak Tadeusz, Jakóbczak Henryk, Jakubczak Adam, Jakubczak Roman, Karpowicz Czesław, Kic Tomasz, Kiszka Bronisław, Kiszka Ryszard, Kiszka Władysław, Krzan Wojciech, Kudyk Stefan, Łysyszczak Piotr, Mazurek Henryk, Mazurek Helena, Mazurek Stanisław, Pałczyński Krzysztof s. Tadusza, Pomian Jan, Pomian Stefan, Rowiński Józef, Smoła Czesław, Smoła Mieczysław, Smoła Zygmunt, Soroka Jan, Suszek Tomasz, Suszyna Józef s. Jana, Suszyna Michał s. Jana, Wasilewski Wiktor. Pozostaną w naszej pamięci.

W niedzielę, 18 lipca 2021 r., Strażacy z OSP Bortatycze obchodzili Jubileusz 60-lecia istnienia stowarzyszenia. Wydarzenie miało charakter sołecki i gminny, było połączone z obchodami 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Bortatyczach. Po wspólnej modlitwie w trakcie Mszy Św., w drugiej części spotkania uhonorowano Jednostkę i Strażaków. Ślubowanie na Sztandar złożyli Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Bortatycze. Uroczyste wydarzenie zakończyło się odprowadzeniem pocztów sztandarowych i pododdziałów. Po części oficjalnej obchodów jubileuszowych miały miejsce sceniczne występy artystyczne. Wystąpiły dwa gminne zespoły wokalne: żeński zespół „Ale Cantare” z Płoskiego i męska grupa „ShowMen Szopinek”.

Strażacy z OSP Bortatycze dziękują wszystkim, którzy wspierają działalność Stowarzyszenia. Z okazji Jubileuszu Strażakom Ochotnikom z OSP Bortatycze życzymy wytrwałości w dążeniu do obranych celów, sukcesów w realizacji zamierzeń, satysfakcji ze strażackiej i samorządowej działalności, oraz wspierających przyjaciół.

10.08.2021 r.
Druh Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość

 


 

JUBILEUSZOWE 50 LAT KGW BORTATYCZE

KGW w Bortatyczach zostało założone 12.01.1971 r., z inicjatywy Pani Barbary Pałczyńskiej, która była Przewodniczącą Koła przez aż 33 lata. W 2004 r. obowiązki kierowania Kołem przejęła Pani Elżbieta Siemko, która pełni tę rolę już 17 rok.

W pierwszych latach organizacja rozwijała się głównie dzięki determinacji i zaangażowaniu członkiń. Brakowało funduszy na działalność, nie było lokalu do organizacji spotkań – kronika KGW wspomina, że początki istnienia Koła były trudne. Na szczęście, dzięki przedsiębiorczości Pań, w dość szybkim tempie udało się pozyskać środki na nowe inicjatywy. Na początek Koło zaangażowało się w organizację popularnych wówczas zabaw tanecznych. Zarobione w ten sposób pieniądze zainwestowano w komplety zastawy stołowej, które z kolei wypożyczano odpłatnie mieszkańcom Bortatycz i sąsiednich miejscowości. Panie organizowały kursy kulinarne gotowania i pieczenia oraz masarskie. Odbywało się to oczywiście w domach prywatnych. Członkinie Koła zajmowały się sprowadzaniem do wsi sadzonek krzewów, drzew owocowych, kwiatów i kurcząt. Przygotowywały przyjęcia choinkowe i uroczystości Dnia Dziecka, współorganizowały paczki choinkowe dla dzieci ze szkół w pobliskich Białobrzegach i Wysokiem. Pracowały także społecznie przy budowie remizy strażackiej, organizowały wycieczki.

Oprócz wspomnianej działalności Panie koncentrowały się na budowaniu relacji wewnątrz Koła i integracji. Na domowych spotkaniach kwitła wymiana przepisów kulinarnych, prowadzone były wspomniane powyżej kursy. Integracji sprzyjały też wspólne wycieczki krajoznawcze i biesiady. W 1967 roku w Bortatyczach oddano do użytku budynek remizy strażackiej. Panie uzyskały dostęp do pomieszczeń publicznych, co pomogło w rozwoju Koła, działalność nabrała tempa. Bardzo szybko KGW stało się jednym z najważniejszych elementów budowania miejscowej aktywności społeczno-kulturalnej Bortatycz. Panie przez lata organizowały lokalne imprezy okolicznościowe, pielęgnowały tradycje ludowe, w tym wicie wieńców dożynkowych i rękodzieło. Uczestniczyły także w rozlicznych jarmarkach, festynach i dożynkach, gdzie z dumą prezentowały regionalne potrawy i tradycje oraz godnie reprezentowały swoją małą ojczyznę. W realizacji sołeckich zadań współpracowały z Ochotniczą Strażą Pożarną w Bortatyczach.

Współczesność przyniosła nowe szanse i możliwości. W 1990 r. powstały w Polsce samorządowe gminy. Koła Gospodyń Wiejskich stały się bardzo ważnym elementem samorządowych wspólnot – sołeckiej i gminnej. W Gminie Zamość Koła Gospodyń Wiejskich powstawały jak przysłowiowe grzyby po deszczu, a te, które już istniały, zyskały nowe możliwości działania.

W 2004 roku Przewodniczącą Koła wybrana zostaje Elżbieta Siemko, która przejęła wyzwanie dalszej działalności i rozwoju organizacji. Współpraca z licznymi innymi Kołami, stowarzyszeniami oraz samorządem gminnym pozwoliły Kołom uruchomić nowe ścieżki rozwoju. KGW w Bortatyczach z powodzeniem wykorzystało tę sytuację. Pięknym potwierdzeniem tego są coroczne Dożynki Gminy Zamość. Koło było współgospodarzem gminnych dożynek, jakie miały miejsce w Bortatyczach w dniu 03.09.2006 r.

Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Zamość w grudniu 2011 r. powołują do życia Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+. Panie z KGW Bortatycze działają aktywnie w tym Stowarzyszeniu, organizując i biorąc udział w różnych sołeckich i gminnych, a czasem nawet ponadregionalnych przedsięwzięciach publicznych.

Kolejny przełom dla KGW Bortatycze nastąpił 4 lata temu, gdy w 2018 r. Kołom Gospodyń Wiejskich dano w Polsce możliwość rejestracji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Koło w Bortatyczach wykorzystało tę szansę. Dzięki temu organizacja została prawnie sformalizowana i pojawiła się możliwość dostępu do funduszy unijnych, które z czasem umożliwiły sfinansowanie Kołu w Bortatyczach projektu zakupu profesjonalnych sprzętów AGD, jak np. na wskroś nowoczesny dystrybutor do gorącej czekolady i soków, wykorzystywany na licznych festynach i wydarzeniach świetlicowych. W ramach anegdoty warto wspomnieć, że 50 lat wcześniej pierwszym zakupionym sprzętem kuchennym przez KGW Bortatycze była …drewniana szatkownica do kapusty. I choć dziś Panie patrzą na tę historię z sentymentem, to jednak śmiało korzystają z dobrodziejstw nowoczesności.

W ramach Koła organizowane są zajęcia sportowe, szkolenia o zdrowym odżywianiu, profilaktyce chorób, bezpieczeństwie czy urodzie. Rozwój osobisty zapewniają kursy języka angielskiego, a potrzeby kulturalne zaspokajają m.in. prowadzony przez Panie punkt „małej biblioteki” i rozmaite warsztaty artystyczne. Wszystkie te aktywności można oczywiście śledzić w mediach społecznościowych, gdzie prowadzone jest oficjalne konto KGW Bortatycze.

Postęp i rozwój organizacyjny nie jest jedynym celem działalności Koła. Ważna częścią tożsamości KGW Bortatycze pozostaje pamięć o historii i tradycji. W bortatyckim Kole dużą popularnością cieszą się pielgrzymki do znanych w Polsce miejsc kultu jak Licheń, Kodeń czy Lubaczów. Niemal co roku organizowane są także „Zaduszki poetyckie” – spotkania, w których pamięć o bliskich jest zachowywana i przekazywana poprzez strofy autorskiej poezji.

Szczególne jednak miejsce w sercach członkiń Koła zajmuje wspomnienie o tragicznej historii Zamojszczyzny z czasów II wojny światowej. Los wysiedlonych, wśród których jako jedni z pierwszych znaleźli się mieszkańcy Bortatycz, do dziś budzi żywe emocje wśród lokalnej społeczności. Z tych emocji zrodziła się wyjątkowa inicjatywa pod nazwą „Przypomnieć historię – ożywić pamięć”. Istotą spotkania było wspomnienie o wydarzeniach z listopada 1941 r., pielęgnowanie patriotyzmu, własnej tożsamości kulturowej i szacunku dla wszystkich narodów szczególnie dotkniętych tragedią wojennych zdarzeń. Była to także niezwykła lekcja dla najmłodszych mieszkanek Bortatycz i okolic – tych, które będą tworzyć przyszłość swojej rodzinnej wsi i miejscowego Koła. Panie z KGW Bortatycze pamiętają o tym, że wspólne przeżycia łączą, integrują i umacniają w działaniu. Stąd organizowane Jubileusze Koła, te najbardziej pamiętne to 02.08.2006 r. – obchody 35-lecia i 17.07.2011 r. – obchody 40-lecia, i następne. Wielu też zapewne pamięta organizowane przez KGW Bortatycze w 2011 r. spotkania z okazji 600-lecia Bortatycz.

W ten oto sposób historia i teraźniejszość KGW Bortatycze splotły się ze sobą w jedną piękną opowieść, zaprezentowaną z okazji Jubileuszu 50-lecia istnienia Koła, którego obchody odbyły się 18.07.2021 r. jako publiczne, sołeckie i gminne, wspólne przedsięwzięcie plenerowe, połączone z Jubileuszem 60-lecia OSP Bortatycze. W dniu obchodów swojego Jubileuszu do KGW Bortatycze należały 23 Panie. Dziękują one WSZYSTKIM wspierającym ich działalność. Panie dziękują też za przyjęcie zaproszenia, obecność podczas uroczystości jubileuszowych i za liczne serdeczne życzenia na przyszłość. Paniom z Bortatycz wszyscy życzymy kolejnych pięknych Jubileuszy, realizacji śmiałych wyzwań, satysfakcji z dokonań oraz jeszcze więcej przyjaciół wspierających działalność Koła.