Bortatycze Kolonia: Zebranie Wiejskie Mieszkańców

58

27.09.2021r. poniedziałek, godz. 18.00 – zmiana terminu
Posesja Sołtysa

Wysokość funduszu sołeckiego na 2021 r: 26 572,99 zł

 

Porządek zebrania wiejskiego:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Stwierdzenie ważności zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór protokolanta zebrania
 5. Informacja Wójta Gminy Zamość o realizacji uchwał i wniosków zebrania wiejskiego z 2020 roku
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego 2021 roku
 7. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego 2022
 8. Zgłaszanie wniosków do projektu budżetu Gminy Zamość 2022 roku
 9. Sprawy sołeckie i gminne
  • Badania ankietowe na potrzeby opracowania diagnozy rozwoju gminy i wyznaczenia kierunków jej rozwoju do 2030 roku.
 10. Zamknięcie obrad

W trakcie Zebrań Wiejskich pamiętaj o zachowaniu dystansu społecznego i założeniu maseczki.

Wzór wniosku  Ustawa o funduszu sołeckim   Statut sołectwa   Zarządzenie