Bitwa Sołectw – do ostatniej kropli krwi (IV edycja)

719

Konkurs dla mieszkańców Gminy Zamość
Konkurs trwa od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Należy oddać krew w trakcie czterech gminnych Akcji zaplanowanych na 2021 rok:
• 14 lutego 2021 r. w RCKiK OT w Zamościu
• 9 maja 2021 r. w Szkole Podstawowej w Żdanowie
• 8 sierpnia 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Mokrem
• 14 listopada 2021 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach

Przez cały okres konkursu krew można także oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10
(wystarczy zapytać o konkurs i wypełnić krótką deklarację)

WARTO POWALCZYĆ!
Do wygrania atrakcyjne nagrody zespołowe i indywidualne ufundowane przez Wójta Gminy Zamość!!!

Celem konkursu jest rozwój honorowego krwiodawstwa w Gminie Zamość oraz
zmotywowanie lokalnej społeczności do wspólnej reakcji na problem ciągłego niedoboru krwi.

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów: 502-102-448, 503-101-199 lub 513-424-226.

Organizatorzy konkursu: Samorząd Gminy Zamość, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość oraz Zarząd Gminny Związku OSP RP w Zamościu

 


 

Regulamin konkursu

1. Konkurs jest organizowany przez Samorząd Gminy Zamość, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
3. W konkursie mogą brać udział Mieszkańcy Gminy Zamość.
4. Konkurs trwa od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
5. Udział w konkursie polega na oddawaniu krwi w trakcie czterech gminnych akcji które odbędą się w dniu 14 lutego 2021 r. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, 09 maja 2021 r. w Szkole Podstawowej w Żdanowie, 08 sierpnia 2021 r. w Świetlicy Wiejskiej w Mokrem i 14 listopada 2021 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach. Przez cały okres trwania konkursu Mieszkańcy wyrażający chęć udziału w konkursie mogą także oddawać krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa w w/w konkursie.
6. W konkursie w I kategorii wygrywa Sołectwo, którego Mieszkańcy oddadzą najwięcej krwi w przeliczeniu na jednego Mieszkańca pełnoletniego, posiadającego czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy (stan na 31 grudnia 2021r.). W konkursie w II kategorii wygrywa Sołectwo, którego Mieszkańcy oddadzą najwięcej krwi mierzonej w litrach
7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w miesiącu styczniu 2022 r. podczas uroczystości podsumowania działalności Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość za rok 2021.
8. Przewidziane są nagrody zespołowe dla Sołectw za zajęcie I, II i III miejsca w I i II kategorii oraz nagrody indywidualne dla oddających krew biorących udział w konkursie w kategorii kobiet i mężczyzn.
9. Nagrody zapewnia Wójt Gminy Zamość.
10. Wynik Konkursu jest jawny. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone na stronie
www.gminazamosc.org.pl.
11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.