Ankieta konsultacyjna

83

W nawiązaniu do zapisów umowy nr 1710/OP/CP/21 zawartej z Województwem Lubelskim, na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostyczne dla Projektu pn. Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek z budową łącznicy omijającej stację Zawada z dnia 16.04.2021 r..

Mieszkańcy biorący udział w konsultacjach będą mogli zapoznać się z materiałami prezentującymi projekt a następnie wypełnić ankietę w formie online bądź w stacjonarnie w formie papierowej. Prosimy o udostępnienie materiałów na swojej stronie przez 10 dni kalendarzowych. Ankieta przygotowana jest w sposób umożliwiający łatwe uzupełnienie, nawet przez osoby z niewielkim doświadczeniem w pracy z komputerem, tym samym nie wymaga od osoby udzielającej odpowiedzi specjalistycznych narzędzi – jedynie przeglądarki internetowej lub powszechnie występujących w przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracyjnych programów biurowych. Ankiety on-line można wypełniać na komputerach stacjonarnych i laptopach, a także na urządzeniach mobilnych.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii, wprowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.), Wykonawca w maksymalnym stopniu wykorzysta możliwości zdalnego konsultowania projektu.

Samorządy w obrębie oddziaływania analizowanej linii biorące udział w konsultacjach społecznych:

Miasto Zamość
Gmina Zamość
Gmina Nielisz
Gmina Izbica
Gmina Krasnystaw
Miasto Krasnystaw
Gmina Łopiennik Górny
Gmina Rejowiec
Miasto Rejowiec
Gmina Rejowiec Fabryczny
Miasto Rejowiec Fabryczny

Wynikiem konsultacji będą m.in.: uwzględnienie potrzeb mieszkańców i interesariuszy w przygotowywanym studium, wykrycie i uwzględnienie przeszkód w realizacji, zebranie informacji do innych analiz oraz poznanie i uwzględnienie opinii o zaprezentowanym materiale dotyczącym Projektu.

Link do wypełnienia ankiety w formie online

Link do materiałów