Aktywni pomimo pandemii

601

Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadzie nie czeka aż pandemia odpuści. Pomimo trudnych czasów realizują się kulturalnie za pośrednictwem wewnętrznych warsztatów rękodzielniczych. W marcu 2021 roku Panie zorganizowały sobie domowe, indywidualne oraz świetlicowe, do 5 osób zgodne z reżimem sanitarnym, spotkania wielkanocne w ramach, których wykonały wiosenno – świąteczne kompozycje w koszyczkach, barwne wielkanocne ludowe palmy oraz szydełkowe jajka z bogato zdobionymi wnękami.

Lokalne liderki sołectwa Bortatycze Kolonia zrzeszone w Kole Gospodyń Wiejskich podjęło wyzwanie w dwóch konkursach. Panie przygotowały wielkanocny smakołyk w postaci staro-tradycyjnego sera do święconki w ramach konkursu „Kulinarne skarby Wielkanocy”. Panie za pośrednictwem swojego udziału pragną promować swoją wieloletnią tradycję kulinarną związaną z okresem Wielkanocy. Nie tylko zdolności kulinarne ale i manualne Panie zaprezentują w najbliższym czasie. Drugim konkursem, w którym wezmą udział to „Wielkanocny kosz pisanek” organizatorem, którego jest Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość.

W ramach aktywizacji mieszkańców Lubelszczyzny oraz promocji dziedzictwa kulturowego regionu lubelskiego w aspekcie kulinarnym Koło Gospodyń Wiejskich w Siedliskach postanowiło wziąć udział w Konkursie „Kulinarne skarby Wielkanocy” organizowanym przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Panie w ramach wspierania kultywowania tradycji sporządzania potraw wielkanocnych postanowiły zaprezentować swój rodzimy siedliski przepis na „Wielkanocny pasztet z królika”. Panie uwielbiają gotować dlatego oczywistym było dla nich udział w tym konkursie, który przyniósł im wiele radości w samym wykonaniu ale również miał na celu scalanie więzi wewnątrz mieszkańców sołectwa.

Koło Gospodyń Wiejskich w Szopinku jest formacją o wielkiej aktywności, nie ma zatem mowy aby pandemia stanęła na przeszkodzie tym Kobietom w realizacji swoich celów. Panie zaangażowały się obecnie w dwa konkursy. Uczestniczą w konkursie „Słodki Mazurek” organizowanym przez Fundację Krajowej Spółki Cukrowej S.A „Pomaganie krzepi”. Rywalizację postanowiły podjąć aż w trzech kategoriach tego konkursu i są to następujące kategorie: na największy mazurek wielkanocny, na najładniejszą dekorację oraz na najbardziej pomysłową wideoprezentację. Drugim konkursem, w którym Panie postanowiły zaprezentować swoje zdolności kulinarne jest konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego pt. „Kulinarne Skarby Wielkanocy”. Na horyzoncie działań mają upatrzone kolejne działania, obecnie skupiają się na wydarzeniach kwietniowych, ale myślami pomaleńku wybiegają w przód i wiemy, że to nie koniec ich pandemicznej aktywności, lecz dopiero początek.

Koło Gospodyń Wiejskich w Bortatyczach postanowiło skorzystać z zaproszenia Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Beaty Mazurek do udziału w „II Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną”. Organizatorami konkursu są również Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Zamojskiej. Panie w ramach konkursu przygotowały dwie nowoczesne palmy wielkanocne. Konkurs ten ma na celu upowszechnianie tradycji świątecznych i przekazywanie o nich wiedzy, to piękny sposób na integrację międzypokoleniową oraz ocalenie od zapomnienia tego, co łączy nas jako Polaków. Panie z Koła zapragnęły zaangażować się w tegoroczny konkurs oraz zaprezentować się całemu regionowi Województwa Lubelskiego.

Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Wieprzeckiej nie przestraszyło się pandemii, Panie postanowiły stale aktywizować się i nie tracić czasu w lockdownie. Pierwszym ich wyzwaniem jest uczestniczenie w konkursie „Słodki Mazurek” organizowanym przez Fundację Krajowej Spółki Cukrowej S.A „Pomaganie krzepi”. Panie rywalizują w nim z członkiniami kół gospodyń wiejskich z całego Województwa Lubelskiego. Postanowiły podjąć wyzwanie aż w trzech kategoriach tego konkursu. Ich prace startują w kategorii: na największy mazurek wielkanocny, na najładniejszą dekorację oraz na najbardziej pomysłową wideoprezentację. Drugim konkursem, w którym Panie postanowiły się pokazać są „Kulinarne Skarby Wielkanocy” konkurs zakłada przygotowanie potrawy wielkanocnej ze szczególnym znaczeniem obyczajów i nawiązaniem potrawy do polskich tradycji i obrzędu Wielkiej Nocy. Na tych działaniach Panie nie zamierzają poprzestać. Już teraz rozpoczęły przygotowania do festiwalu „Polska od Kuchni”. W festiwalu członkinie organizacji upatrzyły sobie dwie kategorie. Panie zamierzają wystartować w kategorii „Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa – Opowiedz swoją historię” oraz w kategorii artystycznej. Kto wie może skuszą się na prezentację w ich ulubionej kategorii kulinarnej a nawet wyborach „Miss Wdzięku”. Tym Kobietom nic nie straszne, gdy tylko ogłoszono konkurs „Historia Kołem się toczy” Panie już wiedziały, ze wpisują go na kolejne zadanie do realizacji. Dodatkowo Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Wieprzeckiej otrzymało dofinansowanie od Zarządu Powiatu Zamojskiego na realizację zadania publicznego pt. „ Chleb i miód – dziedzictwo kulturowe powiatu zamojskiego „ w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zadanie zakłada min. organizację warsztatów kulinarnych z tradycyjnych wypieków chleba, warsztaty rzemiosła ludowego w tym wyrób świec z wosku pszczelego oraz organizację stoiska wystawowego pt. ”Chleb z miodem”. Całkowite koszty zaplanowane na realizacje tego przedsięwzięcia to 8600 zł, a otrzymane dofinansowanie to 5940 zł.

Inna organizacją z terenu Gminy Zamość, która starała się o środki ze Starostwa Powiatowego na realizację zadania publicznego z tego zakresu było Stowarzyszenie „Wysokie nad Łabuńką”. Organizacja pozyskała środki w kwocie 2000zł na realizację zadania pt. „Tradycje Kulinarne Zamojszczyzny- warsztaty kuchni regionalnej”. Ponadto w lutym br. Stowarzyszenie „ Wysokie nad Łabuńką” przystąpiło do otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Województwa Lubelskiego w kwocie 2000 zł na realizację zadania pt. „Dzień Muzealnika- bogactwo i różnorodność”. Zakres zadania obejmuje min. Tydzień z tradycją – warsztaty rzemiosła ludowego (tkactwo) oraz organizację rożnego rodzaju działań podczas Dnia Muzealnika w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem.

Gratulujemy i życzymy dalszej aktywności. Zapraszamy do zgłoszeń wszystkich aktywnych liderów lokalnych społeczności. Odezwijcie się, pokażcie się światu. Zadzwoń – Agnieszka Wójtowicz tel. 880-787-280.

UG: AW i GOK: DB