Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze za rok 2016 – 2019 delegatów stowarzyszenia zrzeszającego kobiety Gminy Zamość

270
Zarząd stowarzyszenia kadencji 2020 – 2023

W obiekcie świetlicowym w Białowoli 1 lutego 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ podsumowujące czteroletnią kadencję działalności tejże organizacji. Uczestniczyło w nim 51 Pań reprezentujących ponad 500 Członkiń Stowarzyszenia. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdania merytoryczne oraz finansowe za lata 2016-2019, które uzupełniła obszerna prezentacja multimedialna zawierająca szczegółowe opisy oraz zdjęcia z wydarzeń zrealizowanych przez okres 4 lat. Swoje sprawozdanie z kontroli działalności Stowarzyszenia przedstawiła również Komisja Rewizyjna. Podczas spotkania zatwierdzono sprawozdania, a delegatki w drodze głosowania udzieliły absolutorium Zarządowi. Kolejnym punktem porządku obrad był wybór nowych Organów Stowarzyszenia – Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Wybory odbyły się w trybie tajnym.
Zarząd Stowarzyszenia: Agata Piwko – prezes, Elżbieta Hrabowska – wiceprezes, Jolanta Zakrzewska – skarbnik, Maria Juszczak-Sowińska – sekretarz, Elżbieta Burcan, Teresa Kostur, Bożena Kawala, Zofia Tłuczkiewicz, Małgorzata Kłonica- Wolańczyk, Małgorzata Węgrzyn.
Komisja Rewizyjna: Małgorzata Szatraj, Wanda Szpuga, Elżbieta Sereda, Anna Opoka, Anna Zgnilec.
Podczas zebrania zostały podjęte stosowne uchwały, zatwierdzono plan działalności i gospodarki finansowej na lata 2020 – 2023. Obrady zakończyły słowa wdzięczności i oficjalne podziękowania, które popłynęły w kierunku osób szczególnie wspierających działalność Stowarzyszenia: Ryszard Gliwiński, Konrad Dziuba, Wojciech Suchowicz, Stanisław Grześko, Jarosław Kalbarczyk, Tomasz Bosiak, Robert Horbaczewski, Dariusz Danilewicz (ARiMR) Elżbieta Stankiewicz, Krzysztof Czerwieniec. Zarząd podziękował również byłym Przewodniczącym jednostek terenowych Stowarzyszenia, które pełniły swoją funkcję w okresie kadencji 2016-2019: Teresa Duda, Jolanta Bajan, Elżbieta Blonka, Beata Wichorowska, Irena Kucharska, Jadwiga Witkowska-Gontarz, Jolanta Zakrzewska, Halina Sowa, Teresa Bondyra, Maria Listopad, Jolanta Mielniczek, Halina Bilska, Wiesława Siekierda, Anna Serafin, Alina Maniuk. Wszyscy otrzymali pamiątkowe ceramiczne statuetki. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej niedawno Pani Anny Denkiewicz, która była prezesem Stowarzyszenia w latach 2011- 2015. Pamiątkową ramkę z wizerunkiem byłej Prezes, podpisaną grawerem odebrała córka Pani Anny Denkiewicz, Barbara. Od Wójta i Samorządu Gminy Zamość popłynęły słowa wdzięczności i uznania a także gratulacje dla Zarządu Stowarzyszenia 28+ z prezes Agatą Piwko na czele i wszystkich Członkiń Stowarzyszenia.
Warto wspomnieć, że stowarzyszenie działa na różnych płaszczyznach środowiska wiejskiego: promuje folklor i tradycję, zdrowy styl życia, profilaktykę zdrowotną (sport, ekologia), dba o historię organizując wydarzenia patriotyczne oraz kulturalno – społeczne w plenerze i w świetlicach wiejskich. Podczas spotkań plenerowych w sołectwach Gminy Zamość prowadzi animacje dla dzieci (gry i zabawy). Tworzy i upowszechniania lokalną twórczość artystyczną i ekologiczną: zespoły folklorystyczne, kuchnia regionalna i rękodzieło ludowe, organizuje warsztaty rękodzieła i kulinarne. Bierze udział w Dożynkach, Europejskich Festiwalach Smaków, Festiwalach Kulinariów i Sztuki Ludowej, kiermaszach, jarmarkach ekologicznych np. żywności wolnej od GMO, konkursach, konferencjach itp. Wspiera każde działanie mające na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego – kultywuje miejsca tradycji i obrzędów. Organizuje Akcje Charytatywne na rzecz osób potrzebujących i skrzywdzonych.
Stowarzyszenie w 2019 roku realizowało dwa zadania publiczne w ramach umowy dotacyjnej zawartej z Wójtem Gminy Zamość.
„Wpieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej” kwota dotacji 175.000 zł.
W ramach tego zadania Stowarzyszenie zrealizowało w 2019 r. 53 wydarzenia lokalne o charakterze społeczno- kulturalnym oraz 60 warsztatów rękodzieła i kulinarnych przeprowadzonych w sołectwach Gminy Zamość. Wydarzenia lokalne to inicjatywy lokalnych społeczności, na które organizatorzy zapraszają wszystkich Mieszkańców. Były to spotkania realizowane w sołectwach: Białobrzegi, Bortatycze, Bortatycze Kolonia, Chyża, Hubale, Jatutów, Lipsko, Łapiguz, Mokre, Płoskie, Siedliska, Skaraszów, Szopinek, Wierzchowiny, Wólka Panieńska, Wólka Wieprzecka, Wysokie, Zawada, Żdanówek. Okazją do ich organizacji były między innymi spotkania opłatkowe połączone z kolędowaniem, Dzień Babci i Dziadka, choinki dla dzieci, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Matki, dni miejscowości, spotkania międzypokoleniowe.
Warsztaty rękodzieła i kulinarne w ramach aktywności społecznej realizowane były w 30 sołectwach Gminy Zamość o tematyce: „Dekorowanie potraw- Carving”, „Drewniane magnesy”, „Garnek vintage”, „Gesso na desce”, Foamiran”, „Mikołaje”, „Malowane kamienie”, „Kamienne donice”, „Pisanka 3D metodą mix-media”, „Pisanka z efektem lustra”, Bombka a la glamour”, „Bombka biżuteryjna”, „Bombka śniegowa”, „Szkatułka powertex”, „Herbaciarka powertex”, „Anioł a la powertex”, „Pisanka a la glamor”, Transfer fotografii”, „Anioły”, „Bombka z krajobrazem zamkniętym w środku”, „Pisanka z efektem lustra”, „Pisanka ażurowa w stylu prowansalskim”, „Bombka z efektem lustra”, „Decoupage na drewnie”, „Wyroby z wikliny papierowej”, „Słodkie upominki”, „Kompozycje kwiatowe”, „Susze świąteczne”.
Realizacja zadania publicznego pt. „Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy styl życia jako alternatywa spędzania wolnego czasu” – kwota dotacji 35 000 zł. W ramach tego zadania stowarzyszenie przeprowadziło 30 warsztatów rękodzieła na terenie Gminy Zamość. Z zajęć warsztatowych skorzystały osoby dorosłe, dzieci i młodzież z następujących miejscowości: Żdanów, Siedliska, Jatutów, Płoskie, Wólka Wieprzecka, Lipsko, Zarzecze, Wólka Panieńska, Białobrzegi, Wychody, Chyża, Bortatycze, Sitaniec, Kalinowice, Pniówek, Skokówka, Zawada, Skaraszów, Hubale, Łapiguz, Żdanówek, Wierzchowiny, Bortatycze Kol., Borowina Sitaniecka, Mokre, Szopinek, Wysokie, Białowola, Sitaniec Wolica, Białowola. Warsztaty służą aktywizacji środowisk wiejskich, nabyciu nowych umiejętności, promowaniu lokalnej twórczości oraz pielęgnowaniu tradycji rękodzieła i folkloru. Podczas zajęć łączymy dawne techniki rękodzielnicze ze współczesnymi, aby zainteresować również młodych odbiorców naszych spotkań.
Po zakończeniu części oficjalnej, zaprezentowali się lokalni artyści: zespół śpiewaczy Białowolanki, Kabaret „Taka Potrzeba” z Łapiguza, Kabaret „Gzyms Szyderców” z Zamościa, Teatr „Poza” z Modrynia, gdzie aktorami były osoby autystyczne wspierane przez reżysera Witalija Liubotę i Stowarzyszenie Abrakadabra. Prelekcję na temat zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zdrowotnej poprowadziły Mistrzynie Świata w Kulturystyce Anna Wójcicka, Anna Angelloni – Wójcik i Beata Bandurska. Sportsmenki przygotowały układ taneczny wraz z prezentacją multimedialną pt. „Każda Matka może być Mistrzynią- jak to osiągnąć? ” Celem wykładu było uświadomienie kobiet, że nawet grubo po 40 można zadbać o swoje zdrowie i siebie. Mistrzynie przyjechały z Pabianic, Elbląga i Świdnika. Każda z nich opowiadała jak pogodzić macierzyństwo i bycie żoną, z pasją, którą jest kulturystyka i codzienne treningi. Tradycyjnie jak co roku członkinie Stowarzyszenia wzięły udział w tematycznym pokazie mody, tym razem pt. „Kowbojki na Dzikim Zachodzie”.
DZIĘKUJEMY BARDZO wszystkim osobom, które wspierają naszą działalność. Specjalne słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich aktywnych społecznie Członkiń, wszystkich Delegatek i Komisji Rewizyjnej. Dziękujemy GOSPODARZOM świetlicy w Białowoli – Sołtysowi Tomaszowi Bosiakowi oraz KGW Białowola oraz wszystkim artystom, którzy uświetnili nasze wydarzenie.
Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i pracę społeczną. Przed nami nowa kadencja, nowe wyzwania i nowe cele. Dziękujemy za Wasze zaufanie, życzliwość i pomoc.
ZARZĄD STOWARZYSZENIA KOBIET 28+

tekst: Agata Piwko – Prezes
foto: Stowarzyszenie 28+