Zwrot podatku akcyzowego w 2020 roku

355

Rolnicy, jeżeli chcecie odzyskać część środków pieniężnych wydatkowanych na zakup oleju napędowego na cele produkcji rolnej to w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Formularze wniosku oraz informacje o procedurze zamieszczone są na stronie BIP- Urzędu Gminy Zamość, zakładka finanse gminy-Podatki, deklaracje-zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wypłaty zwrotu podatku będą realizowane po otrzymaniu środków z budżetu państwa w okresie miesiąca kwietnia br. 

Wydział Podatków i Opłat