Odpowiedź na zapytanie radnego Krzysztofa Ostasza

1352