Odpowiedź na zapytanie radnego Krzysztofa Ostasza

1372