Wstrzymuje się do odwołania realizację całej oferty Gminnego Ośrodka Kultury, powiązanej z organizacją zgromadzeń

639

OGŁOSZENIE
aktualizacja na dzień 2.04.2020

WSTRZYMUJE SIĘ DO ODWOŁANIA REALIZACJĘ OFERTY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY GMINY ZAMOŚĆ, POWIĄZANEJ Z ORGANIZACJĄ ZGROMADZEŃ

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce (Rozporządzenie Ministra Zdrowia – Dz.U. RP z dn. 20.03.2020 r., Poz. 491) wprowadzono do odwołania na obszarze całego kraju całkowity zakaz prowadzenia działalności m.in. ośrodków i instytucji kultury oraz bibliotek, polegającej na zbiorowych formach kultury i rozrywki. Jednocześnie dozwolone jest podejmowanie bezpiecznych czynności niezbędnych dla podtrzymania ciągłości działania placówki. W związku z tym,

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem (dalej w skrócie: GOKGZ) zawiesza realizację oferty wg wyszczególnionych wytycznych:

  • odwołuje się wydarzenia kulturalne z udziałem publiczności w pomieszczeniach i w plenerze, organizowane lub współorganizowane przez GOKGZ na terenie Gminy,
  • odwołuje się realizację całej oferty kulturalno-oświatowej (zajęciowej i świetlicowej), prowadzonej przez pracowników GOKGZ, polegającej na zbiorowych formach kultury i rozrywki, zakładających możliwość bezpośredniego kontaktu, na rzecz produkcji i emisji internetowych materiałów w ramach akcji #zostanwdomu,
  • odwołuje się udostępnianie Regionalnej Izby Pamięci Gminy Zamość w Wysokiem do zwiedzania i organizacji zgromadzeń,
  • odwołuje się dyżury Animatorów z GOKGZ i Opiekunów świetlic, ustalone wcześniej w harmonogramie udostępniania gminnych świetlic,
  • odwołuje się zajęcia ruchowo-taneczne, organizowane przez GOKGZ na terenie Gminy, zarówno w świetlicach, jak i pomieszczeniach szkolnych, na rzecz produkcji i emisji w internecie filmów instruktarzowych w ramach akcji #zostanwdomu,
  • odwołuje się próby zespołów śpiewaczych, orkiestry dętej i innych grup artystycznych, prowadzonych przez GOKGZ,
  • odwołuje się udostępnianie gminnego obiektu sportowego Moje Boisko „Orlik 2012” w Żdanowie.

Tel. informacyjny nt. w/w decyzji – GOKGZ w Wysokiem: 519 386 528

 


 

OGŁOSZENIE nt. filii BIBLIOTEKI w obiekcie GOKGZ w Wysokiem

Zawiesza się realizację oferty Biblioteki Publicznej Gminy Zamość Filia w GOKGZ w Wysokiem do odwołania.
Tel. informacyjny nt. funkcjonowania Biblioteki i filii na terenie Gminy: (84)616 65 64