Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz trenerów i działaczy

740

Wójt Gminy Zamość informuje, że do 31 stycznia 2021 r. można składać wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz trenerów i działaczy.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XIV/134/19 Rady Gminy Zamość z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Zamość za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są:

  1. klub sportowy lub podmiot prowadzący w innej formie działalność sportową; właściwy ze względu na dyscyplinę związek sportowy;
  2. komisja Rady Gminy Zamość właściwa do spraw sportu;
  3. komórka organizacyjna Gminy Zamość właściwa do spraw sportu;
  4. zawodnik lub jego opiekun prawny.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia dla zawodników za osiągnięcia wysokich wyników sportowych oraz trenerów i działaczy za osiągnięcia w działalności sportowej,
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe (xero dyplomu i wyniki zawodów)

Uchwała Rady Gminy w sprawie nagród i wyróżnień za wyniki sportowe

Wniosek o nagrodę sportową

Klauzula obowiązku RODO – sportowcy