Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz trenerów i działaczy

350

Wójt Gminy Zamość informuje, że do 31 stycznia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz trenerów i działaczy.
Nagrody i wyróżnienia przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XIV/134/19 Rady Gminy Zamość z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Zamość za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są:
1) klub sportowy lub podmiot prowadzący w innej formie działalność sportową; właściwy ze względu na dyscyplinę związek sportowy;
2) komisja Rady Gminy Zamość właściwa do spraw sportu;
3) komórka organizacyjna Gminy Zamość właściwa do spraw sportu;
4) zawodnik lub jego opiekun prawny.

Wymagane dokumenty:
• wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia dla zawodników za osiągnięcia wysokich wyników sportowych oraz trenerów i działaczy za osiągnięcia w działalności sportowej,
• dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe (xero dyplomu i wyniki zawodów)

Uchwała Rady Gminy w sprawie nagród i wyróżnień za wyniki sportowe

17a. Wniosek o nagrodę sportową

17b. klauzula obowiązku RODO – sportowcy