Wizyta w domu opieki dla osób starszych

586

W szkolnej rzeczywistości bardzo ważne jest, by nauczyć dzieci i młodzież szacunku do wszystkich ludzi. W czasach, kiedy media promują młodość i siłę, a motyw ludzi słabych i starszych pojawia się często tylko w kontekście żartu, koniecznym jest zaszczepienie wśród młodych ludzi wrażliwości na potrzeby ludzi starszych. Święta Bożego Narodzenia są okazją do okazania im zainteresowania i troski, dlatego uczniowie naszej szkoły, uczestniczący w działaniach Samorządu Uczniowskiego, międzynarodowego projektu Erasmus + i projektu Młodzi Cool-turalni realizowanego z PZU podjęli się współpracy z lokalnym domem opieki dla osób starszych. 18 grudnia przekazaliśmy mieszkańcom serdeczne życzenia i własnoręcznie wykonane kartki.