Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne

5233

W związku z sytuacją dotyczącą koronawirusa SARS-Cov-2, zaplanowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie spotkanie informacyjne w ramach konsultacji społecznych na 25 marca br. (środa) w świetlicy wiejskiej w Sitańcu w sprawie Wykonania Dokumentacji Projektowej w stadium STEŚ-R oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne” (Część 3) jest ODWOŁANE.
Materiały i wnioski do zgłaszania uwag, propozycji, spostrzeżeń oraz opinii dotyczących rozwiązań projektowych przebiegających przez teren Gminy Zamość tj.: odcinka nr 5 (węzeł Zamość „Północ”, Część 3) i odcinka nr 6 (węzeł Zamość „Wschód”, KP, Część 2) znajdują się na stronach internetowych:

Uwaga!
Z uwagi na rosnące zagrożenie epidemiologiczne wywołane wirusem SARS-CoV-2, Urząd Gminy Zamość działa w trybie pracy ograniczonego bezpośredniego kontaktu osobowego.
W związku z powyższym obecnie nie ma możliwości zapoznania się zainteresowanych osób z rozwiązaniami projektowymi bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Zamość.

Ulotka   Plan orientacyjny   Plan zbiorczy   Plan zbiorczy   Formularz wniosku