Warsztaty w Gminie Zamość

221

Ze względu na zaistniałą sytuację spowodowaną Covid 19 wdrażamy program “Mobilnych i zdalnych warsztatów domowych” w Gminie Zamość. Ponieważ obowiązuje zakaz organizowania zgromadzeń, będą one przebiegać w formie indywidualnej. Każdy uczestnik otrzyma zestaw potrzebnych materiałów, z których wykona narzucony wcześniej temat. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania będzie podpisanie listy obecności, zrobienie zdjęcia lub nakręcenie amatorskiego filmiku. Materiały warsztatowe oraz instrukcje (słowne, papierowe lub filmowe – fb) będą dostarczone do poszczególnych sołectw i przekazane liderom, czyli osobom upoważnionym przez Stowarzyszenie Kobiet 28+. Lider ma obowiązek wydania pojedynczym uczestnikom, pakietu warsztatowego. Dokumentację fotograficzną i filmową prosimy przekazywać na e-mail: agatapiwko1@wp.pl lub sms.
Pytania oraz porady instruktażowe: Agata Piwko 665 766 310
Nie poddajemy się. Pracujemy w swoich domach. Udział w indywidualnych, domowych warsztatach jest dobrowolny i bezpłatny.
Dziękujemy za pomoc i zrozumienie.
Organizator: Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+