Warsztaty mydełkowe w Zarzeczu

197

W dniu 26 sierpnia na terenie sołectwa Wychody odbyły się warsztaty dla lokalnej społeczności sołectwa Zarzecze. Aktywni mieszkańcy mogli skorzystać z warsztatów tworzenia „Mydełek zapachowych”. Spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Wychodach. Jaki był przebieg spotkania i co na nich stworzono, zajrzyjcie do nadesłanych zdjęć.

Warsztaty prowadzone są przez Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ w ramach dotacji “Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej”.

Materiały filmowe i zdjęciowe nadesłane zostały przez prezesa Stowarzyszenia 28+ – Panią Agatę Piwko.

Przed nami jeszcze wiele warsztatów w ramach „Medialnych spotkań z kulturą”. Obserwujcie jak się aktywizujemy i działamy w ramach Gminnej Kampanii Społecznej „Aktywne Społeczeństwo”.

Opracował GOK: AW