W Bortatyczach będzie jaśniej

829

Gmina Zamość podpisała umowę z wykonawcą na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej wewnętrznej (działka nr 1272) w m. Bortatycze. Zadanie realizowane jest przy udziale środków Funduszu Sołeckiego.

W ramach inwestycji zostanie przebudowana linia elektroenergetyczna w zakresie montażu opraw oświetleniowych i przewodu oświetlenia ulicznego – wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej (działka nr 1272) dł. ok 300 m.b. na działkach 1272,523,524/2,525 w obrębie Bortatycze. Ponadto w zakres prac weszła budowa szafy oświetleniowej, budowa przyłącza AsXSn 2×25 mm2, powieszenie przewodu AsXSn 2×25 mm2, montaż 7 sztuk opraw oświetleniowych typu led z wysięgnikami.

Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze postępowania przetargowego jest firma „ELWAT” Cofała Krzysztof, Sitaniec 23 A, 22-400 Zamość. Umowa została podpisana w dniu 03.08.2020 r. i opiewa na kwotę 20 601,27 zł.
W tym środki Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bortatycze 2020 roku przeznaczone na budowę oświetlenia ulicznego to 20 000 zł. Inwestycja ma być zrealizowana do 15.09.2020 r. i będzie objęta 60-miesięczną gwarancją od daty odbioru końcowego.

Szczegóły