Udostępnianie obiektów sportowych w Gminie Zamość Zarządzanych przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem

264

Stan na dzień 1.06.2020 r.

Dotyczy następujących obiektów:
1) boisko piłkarskie na obiekcie Centrum Kultury Sołectwa Lipsko obok kościoła parafialnego,
2) „Moje Boisko ORLIK 2012” w Żdanowie,
3) boisko sportowe – Jatutów 204.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – §6 ust.10 pkt-y 2 i 4 oraz ust. 12 pkt-y 1 i 2 – postanawia się co następuje:

1. W zajęciach lub wydarzeniach sportowych, rekreacyjnych oraz współzawodnictwie sportowym może uczestniczyć nie więcej niż 150 uczestników, bez udziału publiczności.
2. Obowiązki zarządcy obiektu lub organizatora wydarzenia sportowego, lub zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):
a) weryfikacja liczby osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
b) dezynfekcja szatni i węzłów sanitarnych,
c) zapewnienie osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego, lub sprzętu sportowego, środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
d) dezynfekcja urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
e) zapewnienie 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego, lub sprzętu sportowego, lub w inny sposób ograniczenie kontaktu pomiędzy tymi osobami.
3. Obowiązki uczestników: osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem / Administrator obiektu

TELEFONY ALARMOWE: tel. kom. 112; Pogotowie Ratunkowe 999; Straż Pożarna 998; Policja 997.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE OBIEKTU SPORTOWEGO

 


 

Harmonogram zajęć na kompleksie sportowym „Moje boisko Orlik 2012” w Żdanowie od dnia 1.06.2020 roku do czasu zniesienia ograniczeń związanych ze stanem epidemii

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

13.00-13.45

Suchowiczteam

14.00-14.45

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

Suchowiczteam

15.00-15.45

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

Suchowiczteam

16.00-16.45

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

17.00-17.45

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

18.00-18.45

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

19.00-20.00

GOK GZ

GOK GZ

GOK GZ

GOK GZ

GOK GZ

20.00-20.15

GOK GZ

GOK GZ

GOK GZ

GOK GZ

GOK GZ

20.15 -21.00

Jatutów Kalinowice

PKS Metanoja

Płoskie Skaraszów

21.00-22.00

Jatutów Kalinowice

PKS Metanoja

Płoskie Skaraszów
Regulamin boiska ORLIK

 


 

Harmonogram udostępniania obiektu sportowego w Lipsku /Gmina Zamość/ (obok kościoła parafialnego) w okresie od dnia 18.05.2020 r. do odwołania

Harmonogram zajęć:

poniedziałki:
– w godz. 17.30 – 19.00 – STS Gryf Gmina Zamość / młodzicy

wtorki:
– w godz. 18.00 – 19.30 – STS Gryf Gmina Zamość / trampkarze

środy:
– w godz. 19.00 – 20.30 – STS Gryf Gmina Zamość / młodzicy

czwartki:
– w godz. 16.00 – 17.30 – STS Gryf Gmina Zamość / młodzicy
– w godz. 17.45 – 19.15 – STS Gryf Gmina Zamość / trampkarze
– w godz. 19.15 – 21.00 – PKS Metanoja Lipsko

piątki:
– w godz. 17.00 – 18.30 – STS Gryf Gmina Zamość / trampkarze
Obiekt nieczynny w dniu 11 czerwca 2020 r.

Prowadzenie zajęć na obiekcie jest możliwe po wcześniejszym
zgłoszeniu do Administratora zgodnie z Regulaminem Obiektu.

Regulamin boiska w Lipsku