Udostępnianie gminnych obiektów sportowych zarządzanych przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość

696

Dotyczy następujących obiektów:
1) boisko piłkarskie na obiekcie Centrum Kultury Sołectwa Lipsko obok kościoła parafialnego,
2) kompleks „Moje Boisko ORLIK 2012” w Żdanowie,
3) boisko sportowe – Jatutów 204.

Na podstawie §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 16.05.2020 r. poz. 878) oraz rozporządzenia z dnia 24 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, ustala się, co następuje:

 1. Dotyczy uczestników zajęć i turniejów:
  a) przy organizacji wydarzeń sportowych (turnieje) obowiązuje maksymalna liczba uczestników do 250 osób bez obsługi wydarzenia,
  b) podczas organizacji meczów piłkarskich istnieje możliwość udostępnienia miejsc dla publiczności wg zasady: co drugie miejsce, gdy jest widownia, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym, że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla widzów,
  c) widzowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa podczas poruszania się po obiekcie do czasu zajęcia wyznaczonego miejsca dla widza.
 2. Obowiązki podmiotu zarządzającego obiektem lub organizatora wydarzenia sportowego / zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):
  a) weryfikacja liczby osób uczestniczących w zajęciach sportowych / wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
  b) dezynfekcja szatni i węzłów sanitarnych,
  c) zapewnienie osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych / wydarzeniu sportowym, albo korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego, środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
  d) dezynfekcja urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
  e) zapewnienie 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych / wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego, lub sprzętu sportowego, lub w inny sposób ograniczenie kontaktu pomiędzy tymi osobami.
 3. Obowiązki uczestników: osoby uczestniczące w zajęciach sportowych / wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są zobowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt / wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Administrator obiektu / Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem

TELEFONY ALARMOWE: kom. 112; Pogotowie Ratunkowe: 999, Straż Pożarna: 998, Policja: 997.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE OBIEKTU SPORTOWEGO

 


 

Harmonogram zajęć na kompleksie sportowym „Moje boisko Orlik 2012” w Żdanowie od dnia 07.09.2020 roku do 30.11.2020 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

14.00-14.45

Suchowiczteam

15.00-15.45

Suchowiczteam

16.00-16.45

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

Suchowiczteam

17.00-17.45

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

18.00-18.45

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

19.00-20.00

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

20.00-20.15

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

20.15 -21.00

Jatutów Kalinowice

PKS Metanoja

Płoskie Skaraszów

21.00-22.00

Jatutów Kalinowice

PKS Metanoja

Płoskie Skaraszów
Regulamin boiska ORLIK

 


 

Harmonogram udostępniania obiektu sportowego w Lipsku /Gmina Zamość/ (obok kościoła parafialnego) w okresie od dnia 18.05.2020 r. do odwołania

w okresie od dnia 01.09.2020 r. do 15 listopada 2020

Harmonogram zajęć:

poniedziałki:
– w godz. 16.00 – 18.00 – STS Gryf Gmina Zamość / młodzicy

środy:
– w godz. 16.00 – 18.00 – STS Gryf Gmina Zamość / młodzicy

czwartki:
– w godz. 16.00 – 17.45 – STS Gryf Gmina Zamość / młodzicy
– w godz. 18.00 – 21.00 – PKS Metanoja Lipsko

Prowadzenie zajęć na obiekcie jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu do Administratora zgodnie z Regulaminem Obiektu.

Administrator Obiektu

Regulamin boiska w Lipsku

Mecze piłkarskie rozgrywane na kompleksie sportowym w Lipsku do końca 2020 roku:

Termin Godzina Kategoria wiekowa Organizator meczu
5.09.2020 12.00 młodzik lig. Woj. STS Gryf Gmina Zamość
6.09.2020 14.30 senior PKS Metanoja Lipsko
19.09.2020 12.00 młodzik lig. Woj. STS Gryf Gmina Zamość
20.09.2020 14.30 senior PKS Metanoja Lipsko
03.10.2020 11.00 senior B-klasa STS Gryf Gmina Zamość
04.10.2020 12.00 młodzik liga woj. STS Gryf Gmina Zamość
04.10.2020 14.30 senior PKS Metanoja Lipsko
17.10.2020 11.00 senior b-klasa STS Gryf Gmina Zamość
17.10.2020 12.00 młodzik STS Gryf Gmina Zamość
18.10.2020 14.30 senior PKS Metanoja Lipsko
31.10.2020 14.30 senior PKS Metanoja Lipsko

Kontakt organizatorzy:
prezes@stsgryfgminazamosc.pl
metanoja-lipsko@wp.pl