Bogactwo i różnorodność lokalnych tradycji kulinarnych Gminy Zamość

333

Drodzy Mieszkańcy Gminy Zamość

W lipcu, b.r. wspólnie rozpoczęliśmy „GMINNĄ KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ-AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO”, która ma za zadanie zjednoczyć Nas oraz zaktywizować w działaniach społeczno-kulturowych. Jednym z planowanych działań w ramach projektu jest stworzenie publikacji kulinarnej pn. „Bogactwo i różnorodność lokalnych tradycji kulinarnych Gminy Zamość”, stanowiącej zbiór przepisów na tradycyjne rodowite potrawy.

Celem proponowanego działania jest przede wszystkim aktywizacja mieszkańców gminy Zamość w zakresie popularyzacji zanikających tradycji staropolskiej kuchni oraz kultywowanie kulinarnego dziedzictwa regionalnego i lokalnego.

W drodze realizacji samorządowego działania liczymy na zaangażowanie i pomoc mieszkańców  w zgromadzeniu niezbędnych materiałów w celu przygotowania narzędzia promocyjnego regionu. Zbiór przepisów w formie publikacji jest szansą na ocalenie od zapomnienia receptur dań naszego regionu. Publikacja przybierze również formę unikalnej pamiątki, a zawarte w niej kucharskie zapisy pozwolą czytelnikom odbyć sentymentalną podróż w czasie.

Wierzymy, że mieszkańcy gminy posiadają w swoich domach, dawne i leciwe zeszyty z przepisami, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wciąż wiernie odtwarzane w rodzinnych domach, skrywają niezapomniane smaki nawiązujące do wspomnień babcinej kuchni, zapachu pieczonego chleba w piecu kaflowym opalanym drewnem i plackami pieczonymi na blasze. Te rodzime smaki przechowywane od lat w starym zeszycie lub w formie pojedynczych zapisków stanowią teraz cenne skarby w regionalnej sztuce kulinarnej obszaru Gminy Zamość.

Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Zamość do włączenia się w planowaną inicjatywę. Wystarczy udostępnić stary zapisek z przepisem potrawy (po zeskanowaniu zostanie zwrócony właścicielowi), wykonać daną potrawę według przepisu, oraz ją sfotografować. Zebrane materiały wraz z wypełnionym opisem zgłoszenia (dostępny TUTAJ) należy przekazać do dnia 31 października b.r. w wybrany przez siebie sposób:

  • drogą elektroniczną na wskazany adres email: msowinska@zamosc.org.pl,
  • osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy Zamość, pokój nr 15,
  • drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość z dopiskiem na kopercie “Gminna Kampania Społeczna – Aktywne Społeczeństwo“.

Najbardziej inspirujące przepisy zostaną zamieszczone w publikacji, natomiast pozostałe opublikowane zostaną w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość, w cyklu artykułów kulinarnych „Szczypta smaku”. Autorzy współtworzonej publikacji otrzymają bezpłatnie jej egzemplarz.

Osobami koordynującymi działania w w/w zakresie są: Maria Juszczak-Sowińska (kontakt: 502-102-448) oraz Agnieszka Wójtowicz (kontakt: 519-386-528), które służą pomocą.

Zamość, 22.09.2020 r.