Strażacy z wizytą w szkole

996

W dniu 7 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zawadzie odbyły się warsztaty szkoleniowe z pierwszej pomocy przedmedycznej. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Strażaków Ochotników Gminy Zamość, Druha Romana Zychowicza Prezesa OSP Zawada i Pani Ewy Szykuły Dyrektor Szkoły Podstawowej. Głównym tematem spotkania była „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Strażacy przybliżyli uczniom podstawowe zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz zademonstrowali prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowej z użyciem fantomu szkoleniowego i automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Uczniowie podzieleni na grupy mogli zapoznać się z wyposażeniem służącym do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ćwiczyć poszczególne elementy pomocy a także obejrzeć i przymierzyć umundurowanie w jakim występują strażacy w czasie swojej służby.
Podczas szkolenia swoją wiedzą teoretyczno – praktyczną dzielili się Strażacy: Komendant Gminny OSP Druh Tomasz Bosiak, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu Druh Marek Kołodziej, Druh Krzysztof Opoka – Opiekun MDP w Płoskiem, Druh OSP Płoskie Karol Swatko- jednocześnie funkcjonariusz Komendy Miejskiej PSP w Zamościu, Druh Sebastian Molas – Opiekun MDP w Zawadzie.
Jesteśmy przekonani, że wiedza i umiejętności zdobyte przez dzieci są bezcenne i mogą okazać się potrzebne w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.
Mamy nadzieję, że takie spotkania będą kontynuowane, jeżeli będzie zainteresowanie i potrzeba Strażacy Ochotnicy z terenu naszej Gminy chętnie udadzą się na kolejne spotkania z dziećmi i młodzieżą.

Bożena Kozioł
Zdjęcia: Tomasz Bosiak