Strażacy Ochotnicy dostarczali maseczki Mieszkańcom Gminy Zamość

834

W dniach 20–28.04.2020 r. druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Białowoli podjęli się nietypowej roli. W związku z sytuacją stanu epidemii i decyzją Wójta Gminy Zamość wzięli udział w gminnej akcji dostarczania maseczek mieszkańcom. Pomoc w ratowanie życia, zdrowia i mienia są wpisane w zadania statutowe OSP więc także i to wezwanie od razu przyjęto do realizacji. Pierwszego dnia akcji OSP Białowola dostarczyła maseczki w Lipsku Kosobudach, Zalesiu i Białowoli. Natomiast w ostatnim dniu akcji białowolscy druhowie rozwozili je w Szopinku – dzięki pomocy Sołtysa udało się prawdopodobnie nie pominąć żadnego gospodarstwa domowego. Warto dodać, że jednocześnie tego dnia OSP Białowola została wezwana przez Miejskie Stanowisko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu do gaszenia pożarów w Wierzchowinach i Kątach II.
Poza opisanymi wyżej działaniami OSP Białowola, do akcji dostarczania maseczek na terenie Gminy włączyły się druhny i druhowie z pozostałych jednostek OSP Gminy Zamość.

Druh Tomasz Bosiak

W dniach 20–28 kwietnia 2020 r. strażacy ochotnicy z jednostek OSP Gminy Zamość dostarczyli mieszkańcom łącznie ok. 14 tys. darmowych maseczek wielokrotnego użytku, ufundowanych przez Samorząd Gminy Zamość.
Dziękujemy Mieszkańcom za ich postawę w tym trudnym czasie, a Druhnom i Druhom składamy wyrazy wdzięczności za zaangażowanie w akcję.

UGZ: Bożena Kozioł, Foto: Druh Tomasz Bosiak