Sieć wodociągowa w Sitańcu będzie dłuższa

786

Gmina Zamość podpisała umowę na realizację inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sitaniec (droga wewnętrzna nr geod. 1490/2).

W ramach inwestycji zostanie wykonana sieć wodociągowa o długości ok. 230 m.b. z rur PE100 SDR11 dn 110×10 mm, z rur PE100 SDR11 dn 90×8,2 mm wraz z odnogami do granic posesji przyległych z rur PE SDR11 dn 40×3,7, uzbrojenie sieci wodociągowej w dwa hydranty p.poż. nadziemne DN 80 mm i zasuwy oraz włączenie do istniejącej sieci wodociągowej na działce o nr ewidencyjnym nr 1490/3.
Umowa z wykonawcą wybranym w drodze postępowania przetargowego – Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu Adam Kustra, ul. Wyszyńskiego 55/19, 22-400 Zamość została podpisana w dniu 20.07.2020 r. Jej kwota to 71 659,42 zł brutto. Termin realizacji do 21.09.2020 r. Zadanie jest objęte 60-miesięcznym okresem gwarancyjnym, od dnia odbioru końcowego odbioru.