„Sacrofilm” i Gmina Zamość

138

25. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego „Sacrofilm” w Zamościu odbyły się w dniach 29 lutego – 5 marca 2020 r. W ramach tego przeglądu filmowego podejmowane są próby nawiązania dialogu między religiami monoteistycznymi – judaizmem, chrześcijaństwem i islamem. Wzorem ubiegłego roku Gmina Zamość wsparła wydarzenie, wykorzystując je zarazem w celach promocyjnych przez całe 6 dni trwania przeglądu.

Sacrofilm nie jest skierowany wyłącznie do ludzi wierzących czy związanych z kościołem. Jest otwarty dla szerokiej publiczności. Podczas przeglądu wyświetlano filmy fabularne i dokumentalne, które podejmują szeroko pojętą tematyką religijną, metafizyczną i egzystencjalną. To niezwykle ambitne kino, nastawione na odkrywanie sacrum. Pozwala znaleźć wartości, które łączą ludzi, niezależnie od wyznawanej wiary, środowiska, kraju, w którym sią żyje. Projekcjom filmowym towarzyszą spotkania z twórcami, aktorami, a także otwarte wykłady z dziedziny krytyki filmowej, filmoznawstwa, religioznawstwa, filozofii. Tematem wiodącym tegorocznego Sacrofilmu była wdzięczność, a także przypadająca w bieżącym roku setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II. W wydarzeniu wzięło udział prawie 2000 osób. W czasie 6-dniowej imprezy widzowie obejrzeli 12 filmów, którym towarzyszyły spotkania z wybitnymi twórcami filmowymi, jak Krzysztof Zanussi i Robert Gliński, filmoznawcami Łukaszem Maciejewskim, ks. prof. Markiem Lisem, Piotrem Kotowskim, o. dr Markiem Kotyńskim, ks. Andrzejem Mulką oraz przedstawicielami festiwali religijnych z Włoch, Francji, Ukrainy i Armenii. Program przeglądu dopełniły wernisaż Galerii Staszica 13, wykłady otwarte – prof. Krzysztofa Zanussiego oraz ks. bp Mariusza Leszczyńskiego oraz występ zespołu „Promyczki Dobra” z Nowego Sącza. Organizatorami Sacrofilmu są Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu i Parafia pw. św. Antoniego w Dyniskach. Wydarzenie było współfinansowane ze środków własnych i pozyskanych m.in. z Miasta Zamość, Gminy Zamość, Gminy Ulhówek i Powiatu Zamojskiego, a także od sześciu przedsiębiorstw i firm prywatnych. Wsparcia medialnego udzieliły: TVP Lublin, Polskie Radio Lublin, Katolickie Radio Zamość, Telewizja Internetowa EWTN Polska, Telewizja Kablowa Zamość, Tygodnik Zamojski, Kronika Tygodnia, Tygodnik Niedziela, Nowy Kurier Zamojski, portale Zamosc onLine, Życie Zamościa, Zamojska.pl, eZamosc. Bardziej szczegółowa relacja tekstowo-fotograficzna dostępna jest na stronie internetowej Sacrofilmu www.sacrofilm.pl.

GOK: na podstawie materiałów nadesłanych z CKF Stylowy